Reactie nav bericht over Mirena-spiraaltjes

22 december 2016

In de ochtend van 21 december 2016 is er een persbericht uitgegaan (gepubliceerd op NOS.nl) waarbij de betrouwbaarheid van Mirena spiralen in twijfel werd getrokken bij een bepaalde levering (ook wel batch genoemd: een bepaalde hoeveelheid spiralen met dezelfde productiekenmerken en hetzelfde 'batchnummer').In dit bericht leggen wij uit in hoeverre dit persbericht van toepassing is op VUmc patiënten.

De fabrikant heeft laten weten dat het gaat om batchnummer: TU01DCZ. Dit batchnummer hebben wij in VUmc NIET geleverd gekregen. Dat betekent dat het persbericht dat op NOS.nl is uitgegeven NIET van toepassing is op VUmc patiënten, omdat de Mirena per definitie alhier uit onze voorraad is gehaald. Wanneer in zeer uitzonderlijke gevallen de patiënten toch ZELF hun Mirena hebben opgehaald van hun eigen apotheek moeten zij bij hun eigen apotheek navragen of hun Mirena toch afkomstig is uit deze badge. Volgens het persbericht gaat dit alleen om Mirena's die vanaf 27 oktober 2016 geleverd zijn.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een spiraal uit deze batch is het volgende van belang. Het persbericht spreekt van een fout in de inbrenghuls met als gevolg een mogelijke onjuiste plaatsing (te laag in de baarmoederholte). Dit betreft dus geen verminderde werking (wanneer de spiraal goed geplaatst is). Wanneer een spiraal is geplaatst bij ons in VUmc wordt de ligging altijd gecontroleerd. Als de ligging goed is, geldt ook voor de spiralen uit deze badge dat de werking hetzelfde is als spiralen uit eerdere batches.

Bij iedere vorm van anticonceptie bestaat een kans dat er toch zwangerschap optreedt. Bij een Mirena spiraal is dit een extreem lage kans (waarschijnlijk de laagste kans van alle anticonceptie middelen). Patiënten die in VUmc een Mirena hebben gekregen lijken dus GEEN verhoogd risico op zwangerschap te hebben. Ten eerste omdat er hoogstwaarschijnlijk niet geplaatst is uit de teruggeroepen batch, ten tweede omdat de ligging altijd geverifieerd wordt.

Wanneer uw spiraal na 27 oktober 2016 geplaatst is en u toch graag een echo ter bevestiging van de positie zou willen, zullen wij dit voor u uitvoeren.

bron: Origineel

printen