Als lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is

Taalpunt VUmc

Taalpunt VUmc

Taalpunt is een dienst van VUmc voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. U kunt bij Taalpunt VUmc terecht voor het invullen van vragenlijsten en het lezen van folders en brieven.

Voor sommige mensen is het lezen van een folder of het invullen van een vragenlijst een hele klus. Denk dan aan patiënten die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, of die de arm in het gips hebben of slechtziend zijn.

Iedere dinsdag zijn onze taalvrijwilligers, Marianne en Irene, aanwezig in de centrale hal van de polikliniek om patiënten te helpen.

Taalpunt 

Het Amsterdams Taalakkoord

De ondertekening
Op maandagmiddag 29 januari zijn, op uitnodiging van de gemeente Amsterdam, verschillende organisaties en bedrijven uit de regio Groot Amsterdam bij elkaar voor de ondertekening van Het Amsterdams Taalakkoord. VUmc tekent mee! Van de Amsterdamse bevolking zijn ongeveer 1 op de 9 mensen onvoldoende taalvaardig. De Amsterdamse beroepsbevolking telt ongeveer 100.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.  Als Amsterdams ziekenhuis hebben wij ook te maken met patiënten en medewerkers die niet taalvaardig zijn. Met het oprichten van Taalpunt VUmc hebben wij een eerste stap gezet in het ondersteunen van deze groepen. De gemeente heeft ons via Taalpunt VUmc  benaderd om de huidige inzet nog extra kracht bij te zetten met de ondertekening van dit Taalakkoord. Over het antwoord hoefden we niet lang na te denken.  'Ja' natuurlijk! Chris Polman tekent uit naam van VUmc.
 
Achtergrond
De gemeente Amsterdam wil dat alle Amsterdammers goed kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat hiervan aan de basis. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Taal mag voor een persoon geen belemmering zijn in werk en persoonlijke ontwikkeling. Een leven lang leren is een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt zowel voor het behouden van werk als het verkrijgen van nieuw werk. Het beheersen van de Nederlandse taal is hierbij zeer belangrijk. Met de komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners neemt de afstand tussen laag- en hoogopgeleiden meer toe. Om deze afstand te verkleinen is het heel belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met een gezamenlijke aanpak gericht op het verhogen van taalvaardigheid.

Samenwerking
Het Amsterdams Taalakkoord is het middel om uitvoering te geven aan deze grote maatschappelijke opgave. Bij het behalen van de ambitie om samen de taalvaardigheid  van Amsterdammers te vergroten, heeft de gemeente de hulp en inzet nodig van alle betrokken en belanghebbende partners. Daarom richt dit Taalakkoord zich op de samenwerking met Amsterdamse uitvoeringsorganisaties en bedrijven uit de regio Groot Amsterdam. (bron: gemeente Amsterdam)

Lees meer

Laaggeletterdheid in tekst en beeld

Laaggeletterdheid in Nederland (klik op de afbeelding voor een vergroting)
401950 Poster 1 opening taalpunt web

Medisch jargon (klik op de afbeelding voor een vergroting) 401950 Poster Medisch jargon web

Feiten en cijfers (klik op de afbeelding voor een vergroting) 401950 Poster Feiten en cijfers web

Taalpunt in VUmc in praktijk

Het digitale magazine VUmc in praktijk heeft in editie 18 de aandacht volledig gewijd aan het thema 'laaggeletterdheid in combinatie met veilig medicijngebruik'. Open het magazine!

Lees hier het artikel over het taalpunt in VUmc in praktijk.

Week van de Alfabetisering 2017

Zo nodig 3x daags?
'Wat wordt er bedoeld met de tekst op het etiket van dit medicijndoosje? Dr. Irene Jongerden stelt deze vraag aan de deelnemers van de workshop 'Veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten'. Na een kleine minuut ontstaat er een discussie. Staat er zondag of zo nodig en wat wordt er precies bedoeld met zo nodig: hoef je de medicijnen pas te gebruiken als je je heel slecht voelt? In een uur tijd heeft Jongerden de workshopdeelnemers versteld doen staan met  informatie over laaggeletterde patiënten en verkeerd medicijngebruik. Met de kennis dat 1 op de 9 Amsterdammers laaggeletterd is, komen wij als medewerkers van een Amsterdams ziekenhuis vast (veel) vaker in aanraking met laaggeletterden dan dat we ons beseffen. 
Week van de alfabetisering 2017

Tijdens de Week van de Alfabetisering, waarin jaarlijks landelijk aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid, heeft Taalpunt VUmc uitgepakt met verschillende activiteiten. Naast de workshop werd ook de film 'Kunt u dat even uitleggen?' van het KNMP vertoond, hierin vertellen (ex- ) laaggeletterde patiënten over hun ervaringen met medicijngebruik.

Uit de reacties op de film en de workshop werd duidelijk dat de meesten van ons niet stilstaan bij het verschil in interpretatie van bv. medicijnvoorschriften. Want wat betekent 3 x daags? Moet je er als patiënt dan voor zorgen dat je 3 pillen op één dag binnenkrijgt? Zo ja, dan kun je toch net zo goed alle pillen op éénzelfde tijdstip innemen? En over het voorschrift 3x daags na de maaltijd valt ook te twisten, want wat is een maaltijd? Voor sommigen betekent maaltijd een warm gerecht en niet het ontbijt of de lunch. Dus 3 pillen tegelijk innemen na het avondeten dan maar? Deze twee interpretaties kloppen niet, althans zo hebben de arts en de apotheker het niet bedoeld, maar toch zijn ze zo gek nog niet. Een van de conclusies na deze week  is dat wij, als VUmc - medewerkers de taak hebben nog bewuster te zijn van de diversiteit van onze patiënten. Ook op het gebied van geletterdheid. 

We kunnen terugkijken op een bijzondere week met mooie ontmoetingen en flink veel nieuwe inzichten. Taalpunt VUmc doet er alles aan om laaggeletterde patiënten te ondersteunen en het bewustzijn rondom laaggeletterdheid te verhogen bij medewerkers.  Help je mee of wil je meer informatie?Mail naar taalpunt@vumc.nl.

Agenda

Iedere dinsdag van 09.30 tot 13.30 uur zijn onze taalvrijwilligers, Marianne en Irene, aanwezig in de centrale hal van de polikliniek tegenover het servicecentrum patiënt & zorgverlener om patiënten te helpen.

Asito Taalcafé

Het Asito Taalcafé is voor medewerkers van het schoonmaakbedrijf Asito die hun spreek- en leesvaardigheid van het Nederlands willen verbeteren. Voor een periode van een half jaar geeft een taalvrijwilliger twee keer per week les  aan een vaste groep.
Tijdens deze lessen worden alledaagse onderwerpen besproken en taalspelletjes gespeeld op de computer. De ontspannen en gezellige sfeer biedt een laagdrempelige manier van leren waardoor de deelnemers zekerder worden in het gebruik van de Nederlandse taal, hun woordenschat vergroten, oefenen met uitspraak en begrip en eerder hulp durven vragen.

Opening Taalpunt

Op 19 mei 2015 werd Taalpunt VUmc feestelijk geopend. Zie hieronder een klein impressie van de opening.

2016-02-29 Foto 1 opening

2016-02-29 Foto 2 opening

2016-02-29 Foto 3 opening

2016-02-29 Foto 4 opening

2016-02-29 Foto 5 opening

Contact

Bij Taalpunt VUmc helpen we patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. In de hal van de polikliniek staan elke dinsdag speciaal getrainde vrijwilligers voor u klaar.

Wie:   Taalvrijwilligers Marianne en Irene
Waar:   Centrale hal van de polikliniek
Wanneer:  Iedere dinsdag tussen 09:30 en 13:30 uur.

Wij helpen graag met:

  • Het invullen van formulieren
  • Het lezen van folders en brieven
  • Vragen over lezen en schrijven
  • Informatie over cursussen

Neem voor meer informatie of vragen contact op via taalpunt@vumc.nl    

printen