Training gespreksleider Moreel Beraad

Moreel Beraad VUmc faciliteert en organiseert jaarlijks verschillende trainingen gespreksleider Moreel Beraad.

Landelijke training gespreksleider Moreel Beraad

Sinds 2009 organiseert Moreel Beraad VUmc jaarlijks een landelijke training gespreksleider Moreel Beraad.

In-company training

Het trainingsprogramma wordt afgesteld op de kennis en vaardigheden van de cursisten en van de trainingsbehoefte van de organisatie.

International Online Course Facilitator Moral Case Deliberation

A unique international 6 month training program on facilitating Moral Case Deliberation