Landelijke training gespreksleider Moreel Beraad

Sinds 2009 organiseert Moreel Beraad VUmc jaarlijks een landelijke training gespreksleider Moreel Beraad. Tijdens de training ontwikkelen cursisten de nodige vaardigheden om een goed Moreel Beraad te kunnen leiden. Binnen de training staat het leren in de 'ervaring' voorop en staat het 'doen' centraal. Dit betekent dat deelnemers zowel tijdens de trainingsdagen als in de periode daartussen moreel Beraad stapsgewijs oefenen. Dat oefenen doe je veelal in koppels in de praktijk, waarbij je elkaars' organisatie kunt bezoeken. 

Opzet en inhoud

  • De training bestaat uit 9 dagdelen van 4 uur verspreid over 10 maanden en twee supervisie bijeenkomsten 3 en 6 maanden na de training
  • Er is plaats voor maximaal 12 cursisten.
  • Per bijeenkomst vragen we ongeveer 2 uur lees voorbereiding en 5 uur oefen voorbereiding.

Voor wie
Diverse soorten professionals (verpleegkundigen, artsen, therapeuten, leidinggevenden, bestuurders, vertrouwenspersonen, etc.) en anderen met belangstelling om systematische gesprekken over goede zorg te begeleiden.

Voorwaarden voor deelname
De ervaring heeft geleerd dat voor het succesvol doorlopen van de training het van belang is dat deelnemers voorafgaand aan de training al ervaring hebben met Moreel Beraad. Om deel te kunnen nemen aan de training moet je minimaal 4 keer Moreel Beraad bijgewoond hebben.