De ervaringen met moreel beraad

Moreel Beraad wordt zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Daarnaast zijn op verschillende afdelingen onderzoek gedaan naar de effecten van Moreel Beraad. Wat leert men nu van Moreel Beraad en wat kan men er daadwerkelijk mee in het dagelijks werk?

De ervaringen met moreel beraad zijn positief. Het met elkaar de tijd nemen om op moeilijke situaties gezamenlijk te reflecteren wordt als zinvol ervaren. Moreel beraad is niet alleen een bron van inspiratie en motivatie maar is ook medebepalend voor de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg en behandeling.

Verder wordt ook vaak genoemd dat Moreel Beraad bijdraagt aan een verbetering van de communicatie en de samenwerking in het team.