Verschillende methodieken

Wat is de rol van methodieken?

Een Moreel Beraad wordt gestructureerd door middel van een gespreksmethodiek. Deze methodieken zorgen ervoor dat alle relevante vragen in de juiste volgorde aan de orde komen. Zo wordt de kans vergroot dat er een vruchtbaar gesprek plaatsvindt. Er zijn verschillende methodieken in gebruik (zoals de dilemmamethode, het Socratisch Gesprek of het Utrechts Stappenplan) die al naar gelang de doelstelling, ervaring en beschikbare tijd gekozen worden.