Onderzoeksproject: Ervaringsdeskundigen VGZ bij Cordaan

Lopend of afgesloten

Lopend

Betrokkenen

Onderzoeker: dr. Gustaaf Bos (VUmc, afdeling Metademica)
Begeleider: dr. Karen Schipper (VUmc, afdeling Metamedica)

Contactgegevens

dr. Gustaaf Bos, VU Medisch Centrum, afdeling Ethiek, Recht & Humaniora, De Boelelaan 1089a, 1081 HV Amsterdam
E-mail: g.bos@vumc.nl 
Telefoon: 06-54310823

Duur

1 maart 2016 - 28 februari 2017

Samenwerking

Cordaan
LFB
Raad op Maat, Cordaan Academie

Financiers

Cordaan

Beschrijving
In de langdurige zorg- en welzijnsector wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de ervaringsdeskundigheid van de ontvangers van zorg en ondersteuning. In de verstandelijk gehandicaptenzorgsector echter, staat de inzet van ervaringsdeskundigen nog in de kinderschoenen. Cordaan nam het initiatief voor een eenjarige Leerlijn Ervaringsdeskundige VGZ. Elf personen met een lichte verstandelijke beperking worden opgeleid tot Ervaringsdeskundige VGZ; tien begeleiders tot Coach Ervaringsdeskundige VGZ.

Dit responsieve onderzoek focust op wat er precies gebeurt tijdens deze training. Wat willen de deelnemende cliënten en begeleiders leren en bereiken? En wat leren ze er daadwerkelijk? Wat vinden ze fijn aan de training? En waar lopen ze tegenaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met twee co-onderzoekers: Rafaella van den Bosch en Miles Heinze, cliënten van Cordaan. Rafaella en Miles kregen hiervoor een zelfontwikkelde stoomcursus 'responsief onderzoek doen'. Vanaf 1 juni zijn zij samen met Gustaaf aanwezig bij de training van de Ervaringsdeskundigen en Coaches i.o. Zo leren zij en de deelnemers aan de training elkaar een beetje kennen. Ook gaan Rafaella, Miles en Gustaaf de deelnemers aan de training en andere belangrijke betrokkenen interviewen. Op die manier doen zij het onderzoek.

English
Responsive evaluation of a curriculum Expert by Experience for people with mild intellectual disabilities and support professionals, initiated by service provider Cordaan in Amsterdam. The research is done in co-operation with two co-researchers, Rafaella van den Bosch and Miles Heinze, clients of Cordaan.