Gezond Zorgen? project over gezondheid en welzijn van zorgmedewerkers

Een participatief project over gezondheid en welzijn van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorger in de context van onzeker werk in de (ouderen)zorg.

Status

Lopend

Betrokkenen

Onderzoekers:
S.E. Duijs, MSc
drs. H. Leyerzapf (waarnemend februari t/m augustus 2018)
drs. Z. Bourik
Janine Schrijver (fotografe) 
Begeleiders:
dr. P. Verdonk (UHD)
prof. dr. T.A. Abma (hoogleraar participatie en diversiteit)   

Contactgegevens 

Saskia .E. Duijs | Zohra Bourik
Amsterdam Umc, locatie VUmc/ EMGO+ | Afd. Ethiek, Recht & Humaniora
Email: s.duijs@vumc.nl  /  z.bourik@vumc.nl
Tel.: 020 4441533 / 06-40569229
De Boelelaan 1089a | 1081 HV Amsterdam

Duur

Februari 2018 - Januari 2022

Samenwerking

Cordaan
FNV Vrouw
Markant
Ministerie van OCW
Nisa for Nisa
NOOM
NVAB
Stichting Humanitas
V&VN

Financiers

ZonMw

Beschrijving
Officiële titel van dit onderzoeksproject: Negotiating health: the interplay between health, labour participation and informal care responsibilities from an intersectional perspective.
Zorgverantwoordelijkheden worden in toenemende mate afgeschaald naar lager geschoolde zorgmedewerkers, naar vrijwilligers, en naar mantelzorgers, die deze rollen vaak ook naast elkaar vervullen. Tegelijkertijd heeft deze groep in toenemende mate te maken met onzeker werk, oftewel tijdelijke en/of flexibele contracten. Het is onduidelijk hoe zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers deze rollen balanceren in deze 'onzekere' context en hoe zij hierbij met hun eigen gezondheid en welzijn omgaan. 
In dit onderzoeksproject focussen we op de ervaringen van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers in de leeftijd van 45-67 jaar, zowel mannen als vrouwen, met diverse culturele en etnische achtergronden (intersectioneel perspectief). We maken daarbij gebruik van een participatieve onderzoeksbenadering; zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zijn als onderzoekspartners betrokken in alle fasen van het onderzoeksproject. Data wordt verzameld middels interviews, dialoogbijeenkomsten, etnografie en art-based onderzoekmethoden zoals photo-voice. 

English
Negotiating health: the interplay between health, labour participation and informal care responsibilities from an intersectional perspective
It is unknown how paid care workers and volunteers in elderly care and informal caregivers balance their care responsibilities with their own health in the context of 'precarious' work, i.e. temporary, flexible working conditions. We aim to gain in-depth insight into how health, paid care work and informal care are negotiated by male and female nursing home caregivers, informal caregivers, and volunteers. We will do so by engaging nursing home caregivers, informal caregivers, and volunteers' in participatory health research into their lived experiences at the nexus of gender (e.g. men and women), age (45-65), class (in particular lower educated women in elderly care), and ethnicity (e.g. white Dutch, migrant background). In this study, we approach gender as a dynamic biosocial process as biological sex is "socially mobilized in determining who gets to do what, when, where, and how; under what conditions; with what outcomes and consequences including access to participation." Intersectionality offers in-depth insight into the relationship between health, identities, and society, and in health disparities between and within groups, including those with intersectional invisibility. PHR further aims to enhance participation of research participants whose life or work is subject of the research, and fosters dialogue with relevant stakeholders in all phases of the research process. By doing so, it aims to 'give voice' to marginalized groups. We make use of a participatory approach meaning that care workers, volunteers and informal caregivers are involved in the study as research partners. Data is collected through interviews, focus groups and dialogue, ethnography and art-based research methods such as photo-voice.