Project Omgaan met morele dilemma's in de jeugdzorg

Moreel beraad als hulpmiddel voor reflectie en dialoog

Betrokkenen

Guy Widdershoven 
Bert Molewijk
Jaap van der Stel (lector GGZ HL)
Ruth Spijkerboer (promovenda, docent HL)

Contactgegevens

Ruth Spijkerboer
Hogeschool Leiden
tel.: +31648133697
email: spijkerboer.r@hsleiden.nl

Periode

Start januari 2012 - einddatum nog niet bekend (lopend)

Samenwerking

Hogeschool Leiden
Stichting De Binnenvest Leiden
VUmc

Omschrijving
Professionals in de jeugdzorg komen regelmatig dilemma's tegen. Onduidelijk is hoe zij hiermee om moeten gaan in de bestaande juridische, beroepsethische en wetenschappelijke context. Dit kan resulteren in onzekerheid over eigen handelen en uiteindelijk onvoldoende kwaliteit van zorg. De komende transitie in de jeugdzorg maakt dat zich nieuwe dilemma's voor zullen doen. Samenwerking en gezamenlijke reflectie op en verantwoording van handelen naar cliënt(systeem), instelling en overheid zullen steeds noodzakelijker worden. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe jeugdzorgprofessionals kunnen worden ondersteund in hun omgang met dilemma's en of moreel beraad daarbij behulpzaam is. Moreel beraad wordt als interventie geëvalueerd.

English
Professionals in youth care meet dilemmas. It is unclear how professionals can deal best with these dilemmas. Current political developments and increasing emphasis on empowerment and-self regulation require  cooperation, joint reflection on and accountability of professional action to clients (system), institutions and government. The research focuses on the question how professionals in youth care can be supported in dealing with dilemmas and if moral case deliberation is helpful.

Referenties

Ruth Spijkerboer, Bert Molewijk, Jaap van der Stel (2012). Moreel beraad in de jeugdzorg. In: Sozio SPH, 108, oktober 2012, p. 14-18.