Onderzoeksproject: The Meaning of Sport in Times of Health and Illness

Betrokkenen

Mirjam Stuij, m.stuiij@vumc.nl 
Tineke Abma
Agnes Elling (Mulier Instituut) 
Ester Wisse (Mulier Instituut)

Periode 

 2013-2017 (lopend)

Samenwerking met

Sportorganisaties:
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • Bas van de Goor Foundation
 • Hogeschool Windesheim, afdeling Calo en Kenniscentrum Bewegen en Educatie
 • A Sister's Hope
  Beroepsverenigingen:
  • Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Nederlandse Beroepsvereniging voor LeefstijlProfessionals (NBLP)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling Special Interest Group Mammacare (SIG Mammacare)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling Verpleegkundig Consulenten Hiv/Aids (VCHA)
   Patiëntenverenigingen:
   • Hiv Vereniging Nederland (HVN)
   • Borstkankervereniging Nederland (BVN)
    Overige organisaties:
    • Trimbos Instituut
    • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

     Financier

     NWO (Onderzoeksprogramma Sport)

     Omschrijving 
     Chronisch ziek-zijn betekent vaak een inbreuk op iemands leven en identiteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat sport/bewegen goed is tijdens herstel, maar niet voor alle patiënten heeft sport een positieve betekenis en ook voor sportliefhebbers kunnen mogelijkheden en betekenis veranderen na ziekte. Medische adviezen die voorbij gaan aan de betekenis van sport voor patiënten zijn weinig effectief. 'Sport in Tijden van Ziekte' is een onderzoek naar de betekenis van sport en bewegen voor chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling/verfijning van sport- en beweeginterventies voor chronisch zieken.

     Centraal staan de verschillende typen sport-ziekte levensverhalen ("narratieven") van mensen met diabetes, depressie, borstkanker en HIV/AIDS en de interactie met betekenissen in de (sportieve) begeleiding door (para)medici. Dit wordt aangevuld met vragenlijsten voor patiënten en etnografisch onderzoek (observaties bij bestaande interventieprogramma's of andere sportieve groepsactiviteiten). Deze sociaal-wetenschappelijke benadering van de betekenis van sport in de medische context is complementair aan bestaand medisch onderzoek.

     English
     Being chronically ill often has a strong impact on someone's life and identity and it is generally assumed that sport/physical activity enhances recovery and/or the quality of life. However, sport does not have a positive meaning for all patients, and opportunities and meanings may also change for sports lovers after a diagnosis. 'Sport in Times of Illnes' is a study on the (interactive (re-)construction of) meaning of sport and physical activity for the chronically ill and aims to contribute to the further refining of sport and exercise interventions for these patients.

     Central to this study are the various sport-illness stories ("narratives") of people with diabetes, depression, breast cancer and HIV/AIDS, and the expertise and ideas of (allied) medical professionals giving advice and support through sport and physical activity. A cyclical narrative design is used including a questionnaire for patients, the reconstruction of patient's sport-illness life histories, in-depth interviews with medical professionals and ethnographic case studies on narrative processes during physical interventions.

     Referenties

     • Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Mensen met diabetes over sport bewegen en ziekte. Resultaten kwantitatieve studie. Utrecht: Mulier Instituut.
     • Elling, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-ziekteverhalen: Resultaten vragenlijsten Hivnetpanel. Utrecht: Mulier Instituut.
     • Projectwebsite
     • EMGO-website