HGG-TCP (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Tumor concentratie van kinaseremmers bij patiënten met een hooggradige hersentumor.

Meer informatie

ROAR (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Fase II open-label onderzoek bij proefpersonen met zelfzame vormen van kanker met de BRAF V600E mutatie naar de werkzaamheid en veiligheid van een combinatiebehandeling met dabrafenib en trametinib.

Meer informatie

MACIST (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Fase 1b studie naar de combinatie van metformine en chloroquine bij IDH1/2-gemuteerde tumoren (MACIST).

Meer informatie

HU+TZM  (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Hydroxy-ureum en temozolomide bij patienten met een recidief glioblastoom, een fase I studie (HUTMZ studie).

Meer informatie

AMG 596 (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AMG 596 bij proefpersonen met glioblastoom waarin mutant epidermale groeifactorreceptor variant III (EGFRvIII) tot expressie komt.

Meer informatie

Een gerandomiseerd, open-label, fase 3-onderzoek om de doeltreffendheid en veiligheid te beoordelen van eflornithine met lomustine vergeleken met lomustine als monotherapie bij patiënten met anaplastisch astrocytoom waarbij progressie/recidief optreedt na bestraling en adjuvante chemotherapie met temozolomide.

Meer informatie

Stellar (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
A phase II study of high-dose, intermittent sunitinib in patients with recurrent GBM.

Meer informatie