Arbo Unie

Sinds eind 2016 bestaat de Academische Werkplaats Arbo Unie en VUmc. Binnen de Academische Werkplaats werken onderzoekers met professionals uit de praktijk nauw samen aan de bevordering van de kwaliteit en academisering van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

In de Academische Werkplaats bundelen wetenschappers en deskundigen uit het werkveld van Arbo Unie hun krachten. “Onderzoek en praktijk kunnen van elkaar leren en elkaar versterken”, legt Erwin Speklé uit, senior ergonoom en coördinator van deze Academische Werkplaats. “Vanuit de praktijk hebben wij duidelijk zicht op wat er speelt in de arbodienstverlening: welke vragen en thema’s houden werkgevers bezig? Waar lopen wij zelf tegenaan? Met die praktijkkennis voeden we wetenschappers met maatschappelijk relevante onderzoeksvragen.”

Andersom haalt Arbo Unie ook voordeel uit de samenwerking. Bijvoorbeeld omdat er aandacht is voor toetsing van de effectiviteit van onze dienstverlening. Frederieke Schaafsma, senior onderzoeker en coördinator van de Academische Werkplaats namens het VUmc: “Daarnaast dragen wij bij aan de kwaliteit van de arbodienstverlening door nieuwe kennis te genereren die deskundigen in de praktijk kunnen inzetten. Dat doen we onder andere door methodieken te onderzoeken en te evalueren: werkt een bepaalde aanpak? Welke aanpassingen helpen het effect te verbeteren?”

Wil je meer weten over de ontwikkelingen binnen de Academische Werkplaats? Neem dan contact op met f.schaafsma@vumc.nl of e.speklé@vumc.nl