Gemeente Amsterdam

De afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam en de afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum (VUmc) hebben vanaf oktober 2016 hun krachten gebundeld in een Academische Werkplaats Werk Participatie en Inkomen. Hierin werken gemeenteprofessionals en onderzoekers intensief samen aan de kruisbestuiving tussen wetenschap over re-integratie en de re-integratiepraktijk. Zo wordt er thans gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van kosteneffectieve interventies met een grote relevantie voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Gezamenlijk doel hierbij is om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen te vergroten.  Daarnaast loopt er een grootschalig project waarin gezamenlijk wordt toegewerkt naar de ontwikkeling van een keuzehulp bij re-integratie voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, maar met een kans op werk. Doel van het project is om professionals in het veld een tool in handen te geven om maatwerk te kunnen leveren aan hun klanten.

Voor meer informatie over gemeente Amsterdam ga naar https://www.amsterdam.nl/