Tata steel

Het VU Medisch Centrum heeft een academische werkplaats gevormd met Tata Steel. Beide organisaties werken samenwerken op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie van zorg. Zij zullen zich inzetten om gezondheidsklachten en verzuim bij werknemers te voorkomen of reduceren. De afdeling Sociale Geneeskunde VUmc en de dienst Gezondheid en Welzijn Tata Steel ondertekenden hierover op 23 maart 2011 een contract.

De afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc heeft grote expertise op gebied van ontwikkeling van kosten-effectieve interventies om werknemers gezond aan het werk te houden. Ook ontwikkelt en onderzoekt zij leefstijlinterventies en interventies om werknemers bij verzuim en arbeidsongeschiktheid weer gezond en duurzaam te laten hervatten. Tata Steel zet zich in voor een gezonde toekomst van haar medewerkers en kan deze kennis hierbij goed gebruiken.

Voor meer informatie over Tata Steel ga naar http://www.tatasteel.nl/