Verouderingsepidemiologie

Lijncoördinator: prof. dr. M. Huisman
 
Op initiatief van het Ministerie van WVS zijn VU en VUmc in 1991 gestart met LASA, een grootschalig onderzoek naar het dagelijks functioneren van ouderen vanaf 55 jaar. We richten ons op fysieke, cognitieve, emotionele en sociale aspecten, sporen risicogroepen op en proberen knelpunten vroeg te signaleren. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, doen we interventieonderzoek in een andere populatie. Ons uiteindelijke doel is dat ouderen een goed leven kunnen leiden. Met het oog op de veroudering van de bevolking neemt het belang van dit onderzoek alleen maar toe.
 
Multidisicplinair onderzoek
"Elke drie jaar bezoeken we dezelfde groep respondenten; dat geeft ons inzicht in veranderingen op de lange termijn. Wij rapporteren jaarlijks aan het ministerie naar aanleiding van vragen uit verschillende directies. Maar ook andere subsidiegevers en groepen in het veld hebben veel interesse in dit onderzoek. Dat komt mede door de brede insteek. Het is echt een multidisciplinair onderzoek, waarbij onder meer de afdeling Sociologie van de faculteit Sociale Wetenschappen, de afdeling Interne Geneeskunde van het VUmc en de afdelingen Psychiatrie en Gezondheidswetenschappen betrokken zijn. Ons onderzoek richt zich onder andere op depressie en angst, de relatie van biomarkers met valongevallen en beperkingen, cognitieve achteruitgang, sociale netwerken en de regie die ouderen ervaren."

Ouderen werken graag mee
Wij hebben inmiddels een schat aan ervaring en stellen hoge eisen aan de uitvoering van het onderzoek. We besteden veel aandacht aan de datakwaliteit en begeleiden onze interviewers intensief, ook in hun contact met respondenten. Ouderen vinden het ook leuk om mee te werken, mede daardoor hebben we een heel hoge respons. 
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: 

Longitudinal Aging Study Amsterdam