Complex Trait Genetics

De sectie Complex Trait Genetics onderzoekt de genetische en omgevingsoorzaken van individuele verschillen in gedrag, cognitie, mentale en fysieke gezondheid. We integreren kennis uit verschillende gebieden (biologie, genetica, neuro imaging, bio-informatica), gebruiken en ontwikkelen statistische hulpmiddelen om gnomische gegevens voor complexe kenmerken te analyseren en te begrijpen.

De sectie Complex Trait Genetics is in 2008 opgericht door Danielle Posthuma als kleine onderzoeksgroep binnen het Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR) bij de VU en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam University Medical Centers. Sinds 2014 is de sectie een subafdeling van CNCR en Amsterdam UMC Klinische Genetica. De sectie Complex Trait Genetics is aangesloten bij Amsterdam Neuroscience. 

Meer informatie over de onderzoeksgebieden, publicaties en het onderzoeksteam kunt u vinden op onze website: https://ctg.cncr.nl/