Leerstoel Disability Studies

Bijzondere leerstoel Disability Studies 

Hoogleraar Geert van Hove bezet bij Ethiek, Recht & Humaniora sinds 2013 de bijzondere leerstoel Disability Studies . Deze leerstoel houdt zich bezig met het verbeteren van de positie van mensen met een beperking in de maatschappij. Daarbij gaat het met name om het beschikbaar stellen van voldoende middelen en kennis, het ondersteunen van gezinnen met een kind met beperking en het veranderen van de beeldvorming. Blijven we mensen met een beperking zien als zielige patiënten of laten we ook hun sterke kanten zien? Daarnaast is het goed om in breed verband te zoeken naar creatieve, technologische oplossingen die het leven van mensen met een beperking comfortabeler maken. 

Binnen Ethiek, Recht & Humaniora houdt de leerstoel DS zich onder meer bezig met onderzoek naar de kwaliteit van leven in gezinnen met kinderen met een beperking, naar de geschiktheid van werkomgevingen en naar culturele eninternationale verschillen. Deze onderzoekslijnen wil de leerstoel de komende jaren steeds steviger aanzetten, in nauwe samenwerking met de stichting Disability Studies in Nederland." Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek tussen onderzoeksgroepen bij het VUmc en diverse (VU) faculteiten. De bijzondere Leerstoel is mede tot stand gekomen in partnerschap met het RevalidatieFonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, NSGK, MEE Nederland en Stichting SPZ.