Medisch-ethische toetsingscommissie - research

De METc VUmc is een erkende toetsingscommissie. Zij toetst elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Daarbij weegt zij het wetenschappelijk belang van het onderzoek af tegen de belasting en het risico voor de patiënt. De METc geeft als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) oordelen die landelijk geldig zijn. 

Let op; Met ingang van 25-4-2019 moeten de documenten van WMO-plichtige indieningen geheel digitaal, per e-mail, worden ingediend.

Enkel bij de WMO indieningen en bijbehorende amendementen moet de standaard aanbiedingsbrief nog als enige document op papier worden ingediend in verband met de vereiste ‘natte’ handtekening. Overige documenten die ondertekening vereisen kunnen worden getekend, ingescand en gemaild.

Er zal een transitieperiode van 4 maanden worden aangehouden tot 1-9-2019. Hierna zullen geen documenten op USB of CD-rom meer worden geaccepteerd en retour afzender worden gestuurd.

Voor meer informatie over de gewijzigde procedure kunt u terecht op onze website: WMO indieningen, WMO amendementen en Lokale Uitvoerbaarheid