Medisch-ethische toetsingscommissie

De METc VUmc is een erkende toetsingscommissie. Wij toetsen elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Daarbij wegen we het wetenschappelijk belang van het onderzoek af tegen de belasting en het risico voor de patiënt. De METc geeft als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) oordelen die landelijk geldig zijn.

WMO

Valt uw onderzoek onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)? Dan moet dit worden getoetst door een erkende METc.

Niet-WMO

Wilt u niet-WMO-plichtig onderzoek uitvoeren? Dan moet u dit voorleggen aan de METc.

Lokale uitvoerbaarheid

Wilt u WMO-onderzoek doen binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc, en heeft een andere METc een positief oordeel afgegeven? Dan moet de Raad van Bestuur toestemming geven.

Biobank

Het opzetten van een biobank en de uitgifte van lichaamsmateriaal uit een biobank moet getoetst worden door de TcB.

Nieuws