Medisch-ethische toetsingscommissie

Nieuws

Alle nieuwsberichten

WMO

Valt uw onderzoek onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)? Dan moet dit worden getoetst door een erkende METc.

Niet-WMO

Wilt u niet-WMO-plichtig onderzoek uitvoeren? Dan moet u dit voorleggen aan de METc.

Lokale uitvoerbaarheid

Wilt u WMO-onderzoek doen binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc, en heeft een andere METc een positief oordeel afgegeven? Dan moet de Raad van Bestuur toestemming geven.

Biobank

Het opzetten van een biobank en de uitgifte van lichaamsmateriaal uit een biobank moet getoetst worden door de TcB.