Voor een academisch ziekenhuis is medisch-wetenschappelijk onderzoek van groot belang . Het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek valt onder strikte wet- en regelgeving. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek te maken met de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor wetenschappelijk onderzoek naar de processen die ten grondslag liggen aan ziekten en het verbeteren van diagnostiek en behandelingen zijn gegevens en vaak ook lichaamsmateriaal van patiënten en/of gezonde mensen nodig. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en om de veiligheid en rechten van de proefpersonen te waarborgen, is het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek ter goedkeuring of advies wordt voorgelegd aan een onafhankelijke (ethische) commissie.