Per 1 oktober 2022 zijn de Toetsingscommissie Biobank (TcB van VUmc) en de Biobank Toetsings Commissie (BTC van het AMC) samen de Commissie Toetsing Biobanken (CTB).

Meer informatie over de toetsingsprocedures voor biobanken vindt u via AMC Intranet - CommissieToetsingBiobanken (CTB).