Stappenplan indienen

Met behulp van het onderstaande stappenplan weet u snel wat u moet indienen bij de TcB ter beoordeling van het opzetten van een biobank of een uitgifte uit een biobank. Het stappenplan komt overeen met de flowchart . De vereiste documenten dienen in PDF-format opgestuurd te worden naar de TcB via Research Manager. U kunt hier een handleiding vinden met uitgebreide informatie over hoe u dit moet doen.

Vraag 1 - Wilt u:

  • lichaamsmateriaal afnemen en direct gebruiken voor een gerichte onderzoeksvraag, ga door naar A
  • lichaamsmateriaal afnemen en opslaan in een biobank, ga door naar Vraag 2
  • uitgifte van lichaamsmateriaal uit een bestaande biobank aanvragen, ga door naar Vraag 3.

Vraag 2 - Wilt u:

  • al het lichaamsmateriaal opslaan voor toekomstige vragen, ga naar B
  •  een deel van het lichaamsmateriaal opslaan voor toekomstige onderzoeksvragen en een deel direct gebruiken voor het beantwoorden van een specifieke onderzoeksvraag, ga naar C

Vraag 3 - Wilt u:

  • lichaamsmateriaal uit een 'nader gebruik' biobank vragen, ga naar D
  • lichaamsmateriaal uit een 'de novo'  biobank vragen, ga naar E

A. U gaat een (niet) WMO-plichtige studie doen
U kunt de beslisboom (n)WMO gebruiken om er achter te komen of u een WMO-plichtig onderzoek of een niet WMO-plichtig onderzoek wilt gaan doen. Niet WMO-plichtig onderzoek wordt beoordeeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van de METc. WMO-plichtig onderzoek wordt beoordeeld door de METc. Beide kunnen ingediend worden bij het bureau METc. Kijk voor instructies op de website van de METc (WMO of nWMO).

B. U gaat een 'de novo' biobank opzetten
U dient een verzoek tot opzetten van een biobank in te dienen bij de TcB. In te dienen documenten zijn:  
- biobankprotocol   
- informatiebrief, toestemmingsformulier en intrekkingsformulier

C. U gaat een WMO studie doen en een 'de novo' biobank opzetten.
U gaat een WMO studie doen met daaraan gekoppeld een biobank. U dient twee stappen te nemen: 1) de WMO studie dient volgens de procedure beschreven op de website van de METc ingediend te worden bij de METc en 2) het verzoek tot opzetten van een biobank dient ingediend te worden bij de TcB. Biobanken die gekoppeld zijn aan een WMO studie worden pas in behandeling genomen wanneer de WMO studie is goedgekeurd door de METc. In te dienen documenten voor de biobank zijn:
 - biobankprotocol 
 - informatiebrief*, toestemmingsformulier* en intrekkingsformulier

* De informatiebrief en het toestemmingsformulier van de biobank en de WMO-studie mogen gecombineerd worden, zolang het voor de lezer duidelijk is dat er twee onderdelen zijn.

D. U gaat lichaamsmateriaal uit een 'nader gebruik' biobank vragen
Voor uitgifte uit een 'nader gebruik' biobank van VUmc dient een uitgifteverzoek ingediend te worden bij de TcB. Indien er een wetenschapscommissie is dient deze eerst om advies gevraagd te worden. Dit schriftelijk advies dient te worden meegestuurd met het verzoek. In te dienen documenten zijn:
- uitgifteprotocol
- indien van toepassing: advies van de Wetenschapscommissie over de uitgifte

E. U gaat lichaamsmateriaal uit een 'de novo' biobank vragen
Voor uitgifte uit een 'de novo' biobank van VUmc dient een uitgifteverzoek ingediend te worden bij de TcB. Indien er een wetenschapscommissie is dient deze eerst om advies gevraagd te worden. Dit schriftelijk advies dient te worden meegestuurd met het verzoek. In te dienen documenten zijn:
 - uitgifteprotocol  
 - informatiebrief en toestemmings- en intrekkingsformulier (die gebruikt zijn bij het opzetten
van de biobank)
 - advies van de Wetenschapscommissie (indien aanwezig) over de uitgifte