Toetsingscommissie Biobank

De TcB beoordeelt verzoeken tot het opzetten van biobanken en uitgiftes van lichaamsmateriaal uit biobanken aan de hand van het Reglement Toetsing Biobank VUmc.
De toetsingscriteria van de TcB zijn voor het opzetten van een biobank verschillend ten opzichte van een verzoek tot uitgifte uit een biobank. Bij het opzetten wordt onder andere gekeken naar de informatie die donoren ontvangen op basis waarvan zij toestemming kunnen geven, wat het doel van de biobank is en hoe de privacy van donoren wordt gewaarborgd. Bij een verzoek tot uitgifte wordt onder andere beoordeeld of de te beantwoorden onderzoeksvraag aansluit bij de eerder gegeven toestemming, of de onderzoeksvraag niet op een andere, simpelere wijze beantwoord kan worden, hoe de privacy van donoren wordt gewaarborgd en of er sprake kan zijn van incidentele bevindingen en wat het beleid hier omtrent is.

Werkwijze

De TcB vergadert in de even weken op dinsdagochtend (met uitzondering van feestdagen en zomer- en kerstvakantie). U krijgt in principe binnen een week na indiening reactie van de TcB.

Samenstelling TcB

De TcB bestaat uit de volgende leden:

Vaste leden
Voorzitter: dr. Martijn Finken  (kinderarts, vice-voorzitter METc)
Lid METc, plv. voorzitter: prof.dr. Joris van der Post (biomedicus, voorzitter METc)
Ethicus: dr. Rien Janssens (Ethicus, Metamedica VUmc)
Proefpersonenvertegenwoordiger: dhr. drs. J. Koninx
Jurist: mr. Elcke Kranendonk (Gezondheidsjurist)
Epidemioloog: dr. Carmilla Licht (Medisch bioloog, epidemioloog, manager bureau METc)
Patholoog: prof.dr. Hans Niessen (Patholoog, Pathologie VUmc)
Functionaris Gegevensbescherming: dr. Michel Paardekooper (VUmc)
Secretaris: drs. Ires Joore (Secretaris METc)
Secretaris: drs. Daphne Schouten (Secretaris METc)
Secretaris: drs. Roelie IJkema (Secretaris METc)
Secretaris: drs. Linda Rasch (Secretaris METc)
Secretaris: dr. Miranda Bos-Pronk (Secretaris METc)

Vaste adviseurs op oproepbasis:
Klinisch geneticus: dr. Quinten Waisfisz (Moleculair geneticus, Klinische Genetica VUmc)
Coördinator Biobank VUmc: dr. Adrie Kromhout (Coördinator Biobank VUmc)