Help mij op weg: werkwijze METc

Het METc toetst elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Op deze pagina's (links in de navigatie) vindt u informatie over het nieuw indienen, wijzigen en rapporteren van onderzoek.

Onderaan deze pagina kunt u een pdf document downloaden waarin de processen schematisch zijn weergegeven.