Nieuw onderzoek indienen bij METc

Wilt u nieuw onderzoek indienen? Bepaal eerst of uw onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt. Zie voor een hulpmiddel de 'Niet-WMO beslisboom' die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Onderzoek valt onder de WMO als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en

2. personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

Is het antwoord hierop ja? Ga verder naar WMO-oordeel .

Is het antwoord hierop nee? Ga verder naar niet-WMO.

Is het antwoord ja, maar heeft een andere METc reeds een positief oordeel afgegeven? Ga verder naar Lokale Uitvoerbaarheid.

WMO-oordeel?

Stap 1: Toetsing door CCMO of METc VUmc?
Bepalen door wie het WMO-plichtige onderzoek moet worden getoetst: CCMO of METc VUmc. Dit hangt af van het onderzoeksgebied.

Zie hiervoor de website van de CCMO.

Stap 2: Kring waarvoor METc VUmc toetst De METc VUmc toetst voor VUmc, VU, ACTA, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en instellingen waarmee de METc VUmc een contract heeft gesloten.

Dient u onderzoek in vanuit één van deze instellingen, dan moet de METc VUmc uw onderzoek beoordelen.

Meer informatie vindt u op de pagina WMO-oordeel.

Niet-WMO?

Optie 1: Nieuwe aanvraag Dien uw niet-WMO aanvraag in bij het Dagelijks Bestuur van de METc.

Optie 2: Onderzoek elders niet-WMO verklaard Wilt u een niet-WMO onderzoek in VUmc uitvoeren dat door een andere METc niet-WMO is verklaard, dan moet u het ook indienen als niet-WMO aanvraag bij het Dagelijks Bestuur van de METc.

Meer informatie vindt u op de pagina niet-WMO.

Lokale uitvoerbaarheid?

Stap 1: Positief oordeel door METc elders U heeft een door een afdelingshoofd van VUmc ondertekende onderzoeksverklaring ingediend bij een METc elders. De METc elders heeft goedkeuring voor deelname van VUmc aan het onderzoek gegeven.

Stap 2: Toestemming Raad van Bestuur VUmc Ter verkrijging van toestemming van de Raad van Bestuur VUmc voor uitvoering van het elders getoetste onderzoek, moet een verkort onderzoeksdossier worden ingediend bij de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid.

Meer informatie vindt u op de pagina lokale uitvoerbaarheid.