Wat moet u rapporteren bij METc?

Uw WMO-plichtige onderzoek is goedgekeurd. Dan heeft u nog een aantal verplichtingen ten opzichte van de METc VUmc:

WMO-oordeel

Uw WMO-plichtige onderzoek is goedgekeurd. Dan heeft u nog een aantal verplichtingen ten opzichte van de METc VUmc:

  • melden startdatum
  • melden van bijwerkingen (SUSAR's en SAE's)
  • amendementen en amendementen uitbreiding centrum voorleggen aan de commissie
  • jaarlijks rapporteren over de voortgang
  • indienen veiligheidsrapportages (bij geneesmiddelenonderzoek)
  • melden van het einde van de studie (al dan niet voortijdig)
  • insturen van de resultaten van het onderzoek

Niet-WMO

Over niet-WMO onderzoek hoeft u niet te rapporteren.

Lokale uitvoerbaarheid

Bijwerkingen (SUSAR's en SAE's) moeten gemeld worden bij de oordelende toetsingscommissie. Informeer de Raad van Bestuur VUmc via de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid bij een ernstig voorval in VUmc.