Wijzigingen in onderzoek melden bij METc

WMO-oordeel

Uw WMO-plichtige onderzoek is goedgekeurd door de METc VUmc, maar er zijn nog wijzigingen of centra die mee willen doen aan het onderzoek. In dat geval moet u een amendement of een amendement uitbreiding centrum indienen bij de METc VUmc.

Meer informatie vindt u op de pagina WMO-oordeel.

Niet-WMO

Het Dagelijks Bestuur van de METc heeft uw onderzoek niet-WMO verklaard, maar er zijn nog wijzigingen die u wilt doorvoeren. In sommige gevallen maakt het voorgestelde amendement het onderzoek WMO-plichtig. Dien daarom een amendement niet-WMO in bij het Dagelijks Bestuur van de METc.

Meer informatie vindt u op de pagina niet-WMO.

Lokale uitvoerbaarheid

Amendementen bij Lokale Uitvoerbaarheid moeten niet worden ingediend, tenzij het amendement van invloed is op de lokale uitvoerbaarheid in VUmc of tenzij het aantal proefpersonen in VUmc groter wordt (in verband met verzekering). Dient u toch amendementen in bij de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid die niet van invloed zijn op de lokale uitvoerbaarheid, dan wordt hier geen ontvangstbevestiging van gestuurd.

Meer informatie vindt u op de pagina lokale uitvoerbaarheid.