Lokale uitvoerbaarheid WMO-onderzoek

Voor de toestemming van de Raad van Bestuur voor uitvoering van elders getoetst WMO-onderzoek in VUmc, dient u een procedure Lokale Uitvoerbaarheid in bij de METc VUmc. Zie hiervoor de pagina ‘indienen’.

N.B.: Zie voor onderzoek dat elders niet-WMO-plichtig is verklaard de volgende pagina: Niet-WMO, Onderzoek elders niet-WMO verklaard.

Meer informatie

Op multicenteronderzoek is de CCMO-richtlijn Externe Toetsing (RET 2012) van kracht. Bezoek de website van de CCMO voor meer informatie: https://www.ccmo.nl/onderzoekers/primaire-indiening-bij-de-toetsingscommissie/multicenteronderzoek

De nieuwe VGO procedure

Amsterdam UMC is nog volop bezig met het vormgeven van het VGO proces. De verplichte invoering van de VGO is tot nadere datum in 2021 uitgesteld; tot die tijd kan dus ook gewoon gebruik gemaakt worden van de ‘oude’ procedure; RvB-goedkeuring achteraf via de METC’s en gebruik van de onderzoeksverklaring.

Mocht je wel gebruik willen maken van de VGO dan is de voorlopige procedure de volgende: Het is aan de lokale hoofdonderzoeker (met hulp van bv. een trialcoördinator of wetenschapsbureau) om deel B volledig ingevuld te krijgen d.m.v. een haalbaarheidsoverleg met alle betrokken partijen. Denk er daarbij s.v.p. aan dat er volledige eerste versies van de documenten zoals het onderzoeksprotocol en onderzoekscontract moeten zijn. Het ingevulde deel B kan met deel A naar het secretariaat van de RvB worden gemaild voor een handtekening op deel A.

Wanneer de VGO-procedure in Amsterdam UMC meer vorm heeft gekregen dan wordt dit uiteraard gedeeld in huis.