Amendementen

Amendementen lokale uitvoerbaarheid

Amendementen bij onderzoek dat elders centraal is getoetst en bij VUmc is ingediend ter verkrijging van toestemming van de raad van bestuur, hoeven niet te worden ingediend tenzij

  • de oordelende toetsingscommissie heeft bepaald dat het amendement van invloed is op de lokale uitvoerbaarheid in VUmc of
  • tenzij het aantal proefpersonen groter wordt. Indien het amendement uitbreiding van het aantal proefpersonen in VUmc betreft, moet u dit per e-mail melden aan metc@vumc.nl, in verband met de verzekering.

Bij ingediende amendementen die geen invloed hebben op de lokale uitvoerbaarheid in VUmc wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd.