Controle Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid

Criteria

De Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid doet de beoordeling niet over, maar controleert namens de Raad van Bestuur VUmc op de volgende punten:

  • Vereiste handtekeningen (hoofdonderzoeker, afdelingshoofd en manager bedrijfsvoering),
  • Factuuradres,
  • Aanwezigheid en juistheid van alle verplichte documenten (zie checklist),
  • Juistheid van lokaal addendum bij proefpersoneninformatie,
  • Verrichter van het onderzoek,
  • Hoeveel proefpersonen in VUmc worden geincludeerd (i.v.m. verzekering),
  • Wat de hoogte van het risico van het onderzoek is (i.v.m. verzekering).

Toestemming Raad van Bestuur VUmc

Wanneer alle vereiste handtekeningen en documenten aanwezig zijn, volgt er toestemming van de Raad van Bestuur van VUmc voor uitvoering van het elders getoetste onderzoek in VUmc. De Raad van Bestuurbrief wordt per post verzonden naar hoofdonderzoeker en eventuele contactpersonen.

Pas na ontvangst van de Raad van Bestuurbrief, mag u starten met het onderzoek in VUmc.