Controle indiening

Lijst verplichte documenten

Het bureau van de METc VUmc doet de beoordeling niet over, maar controleert namens de Raad van Bestuur op de volgende punten:

  • Vereiste handtekeningen (hoofdonderzoeker, afdelingshoofd en manager bedrijfsvoering),
  • Factuuradres,
  • Aanwezigheid en juistheid van alle verplichte documenten (zie lijst verplichte documenten),
  • Juistheid van lokaal addendum bij proefpersoneninformatie,
  • Verrichter van het onderzoek,
  • Hoeveel proefpersonen in VUmc worden geincludeerd (i.v.m. verzekering),
  • Wat de hoogte van het risico van het onderzoek is (i.v.m. verzekering).

Toestemming Raad van Bestuur

Wanneer alle vereiste handtekeningen en documenten aanwezig zijn, volgt er toestemming van de Raad van Bestuur voor uitvoering van het elders getoetste onderzoek in VUmc. De Raad van Bestuurbrief wordt toegevoegd aan het dossier in research Manager. Contactpersonen ontvangen daar een notificatie van.

Pas na ontvangst van de Raad van Bestuurbrief, mag u starten met het onderzoek in VUmc.