Indienen

Om het indienen te vergemakkelijken kunt u uw onderzoeksdossiers ten behoeve van lokale uitvoerbaarheid met ingang van 25-4-2019 per e-mail aanbieden.

Gedurende 4 maanden zullen we indieningen op USB of CD-ROM ook nog in behandeling nemen. Vanaf 1-9-2019 accepteren we uitsluitend indieningen per e-mail. Dit betekent dat de documenten van alle aanvragen dan per e-mail moeten worden ingediend.

Checklist en toelichting

Onderaan deze pagina kunt u de checklist en toelichting op de checklist downloaden. In de checklist en toelichting staat uitgebreide informatie over het indienen, welke documenten moeten worden ingediend en hoe u dat aanlevert bij de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid.

Er worden alleen  indieningen per e-mail geaccepteerd.

Hoe indienen?

  • Alle documenten uit het onderzoeksdossier moeten in pdf-format per e-mail worden aangeleverd.
  • Originele, ondertekende documenten moeten worden ingescand.
  • Het gehele indieningspakket moet per e-mail worden verstuurd naar metc@vumc.nl. Vermeld ook het NL-nummer in de onderwerpregel.

Vereisten indiening per e-mail

  • Sla de bestanden als losse pdf-documenten op.
  • De bestanden mogen 'gezipt' worden aangeleverd
  • Downloadbare links worden niet geaccepteerd (bijv. Wetransfer).
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord.

Naamgeving documenten en bestanden

Zie voor de naamgeving de checklist en toelichting op de checklist. De bestandsnaam begint met een letter en één of twee cijfers, gevolgd door een aanduiding van het specifieke document. De documenten moeten een versie- en/of datumaanduiding hebben, zodat de bestandsnaam uniek is.

Let erop dat de versie/datumaanduiding in het document overeenkomt met de bestandsnaam! Het is niet voldoende om alleen een nieuwe versie of datum te zetten in de bestandsnaam. De versie en datum moeten in het document zelf worden aangepast. De versie/datumaanduiding in het document is leidend.

Let op! De Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid VUmc accepteert alleen

  • PDF-documenten ingediend per e-mail.
  • Documenten waarbij de naamgeving wordt gebruikt voor documenten en bestanden zoals in de checklist staat aangegeven.

Digitale indieningen die niet correct worden aangeleverd, vertragen het proces!