Indienen

Hoe indienen?

Uw onderzoeksdossiers ten behoeve van lokale uitvoerbaarheid kunt u indienen via Research Manager. U kunt onderaan deze pagina een handleiding vinden waarin uitgebreid staat uitgelegd hoe u dit moet doen. Houd voor de meest recente informatie over Research Manager de nieuwsberichten en de nieuwsbrief in de gaten.

Let op:

  • Alle documenten uit het onderzoeksdossier moeten in pdf-format worden aangeleverd.
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord
  • Zie voor de naamgeving de lijst verplichte documenten en toelichting op de lijst verplichte documenten. De bestandsnaam begint met een letter en één of twee cijfers, gevolgd door een aanduiding van het specifieke document
  • De documenten moeten een versie- en/of datumaanduiding hebben, zodat de bestandsnaam uniek is. Let erop dat de versie/datumaanduiding in het document overeenkomt met de bestandsnaam! Het is niet voldoende om alleen een nieuwe versie of datum te zetten in de bestandsnaam. De versie en datum moeten in het document zelf worden aangepast. De versie/datumaanduiding in het document is leidend.

Lijst verplichte documenten en toelichting

Onderaan deze pagina kunt u de lijst verplichte documenten en de toelichting op de lijst verplichte documenten downloaden. In de lijst verplichte documenten en de toelichting staat uitgebreide informatie over het indienen van uw onderzoeksdossier, welke documenten verplicht zijn bij de indiening en hoe u deze documenten moeten worden aangeleverd..

Standaard aanbiedingsbrief lokale uitvoerbaarheid

De METc VUmc neemt alleen indieningen in behandeling met een standaard aanbiedingsbrief. Deze brief hoeft alleen digitaal en dus niet op papier te worden ingediend. Onderaan deze pagina kunt u de meest recente versie van de standaard aanbiedingsbrief downloaden.

Register gegevensverwerkingen (dataverzamelingen in AMC, VUmc of beide locaties)

Volgens de AVG moet het Amsterdam UMC een registratie bijhouden van alle gegevensverwerkingen die persoonsgegevens bevatten, inclusief de getroffen privacy maatregelen, ingeschakelde leveranciers, bewaartermijnen en eventuele doorgifte, etc. Elke voorgenomen gegevensverwerking dient te worden gemeld bij het register gegevensverwerking (bij de VUmc onderzoekers bekend als CMG melding).

Klik hier voor het aanmelden (groene duim) van een gegevensverwerking.

Klik hier voor meer uitleg over het aanmeldformulier.

Indieningen bij de METc moeten worden voorzien van het verkregen meldingsnummer.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het team privacybescherming & informatiebeveiliging via privacy@vumc.nl.

Factuuradres

Vergeet niet het factuuradres inclusief kostenplaats/PO nummer te registreren in Research Manager op het tabblad ‘Algemene gegevens’.  De tarieven van de METc VUmc kunt u hier vinden. Zonder factuuradres is een indiening niet compleet.

De volgende gegevens zijn noodzakelijk:

  • Adresgegevens voor vermelding op de factuur;
  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) van de persoon aan wie de factuur gericht moet worden;
  • Het kenmerk voor de factuur. Zoals een projectnummer, kostenplaats, Purchase Order nummer, bestelnummer, inkoopordernummer, BTW nummers, VAT nummer, etc. De METc VUmc regelt dit niet voor u.

Proefpersoneninformatie lokale uitvoerbaarheid

De versie van de informatiebrief die door de primair toetsende commissie is goedgekeurd  moet worden ingediend, afgedrukt op Amsterdam UMC briefpapier. De lokale contactgegevens van VUmc moeten als bijlage aan de informatiebrief worden toegevoegd.

Verzekeringsbijlage

Sinds 1 juli 2015 stelt het verzekeringsbesluit dat er één proefpersonenverzekering moet worden afgesloten voor alle deelnemende centra van de studie. Afzonderlijke proefpersonenverzekeringen per deelnemend centrum zijn niet mogelijk. Voor meer informatie, zie de website van de CCMO.

Downloads