Indienen

Hoe indienen?

Uw onderzoeksdossiers ten behoeve van lokale uitvoerbaarheid kunt u indienen via Research Manager. U kunt onderaan deze pagina een handleiding vinden waarin uitgebreid staat uitgelegd hoe u dit moet doen. Houd voor de meest recente informatie over Research Manager de nieuwsberichten en de nieuwsbrief in de gaten.

Let op:

  • Alle documenten uit het onderzoeksdossier moeten in pdf-format worden aangeleverd.
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord
  • Zie voor de naamgeving de checklist en toelichting op de checklist. De bestandsnaam begint met een letter en één of twee cijfers, gevolgd door een aanduiding van het specifieke document
  • De documenten moeten een versie- en/of datumaanduiding hebben, zodat de bestandsnaam uniek is. Let erop dat de versie/datumaanduiding in het document overeenkomt met de bestandsnaam! Het is niet voldoende om alleen een nieuwe versie of datum te zetten in de bestandsnaam. De versie en datum moeten in het document zelf worden aangepast. De versie/datumaanduiding in het document is leidend.

Checklist en toelichting

Onderaan deze pagina kunt u de checklist en toelichting op de checklist downloaden. In de checklist en toelichting staat uitgebreide informatie over het indienen, welke documenten moeten worden ingediend en hoe u dat aanlevert bij de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid.

Standaard aanbiedingsbrief lokale uitvoerbaarheid

De METc VUmc neemt alleen indieningen in behandeling met deze standaard aanbiedingsbrief. Deze brief hoeft alleen digitaal en dus niet op papier te worden ingediend. Onderaan deze pagina kunt u de meest recente versie van de standaard aanbiedingsbrief downloaden.

Centraal Meldpunt Gegevensverwerking (alleen VUmc)

Aanvragen in het kader van lokale uitvoerbaarheid moeten voorafgaand aan indiening bij de coördinator lokale uitvoerbaarheid worden geregistreerd bij het Centraal Meldpunt Gegevensverwerking. Indieningen moeten worden voorzien van het CMG meldingsnummer (in de standaardaanbiedingsbrief).

Meld uw onderzoek aan via deze link

Voor vragen of onduidelijkheden omtrent het CMG-meldingsnummer kunt u contact opnemen met de heer dr. M. Paardekooper (privacy@vumc.nl).

Factuuradres

Vergeet niet het factuuradres inclusief kostenplaats/PO nummer in de aanbiedingsbrief te vermelden. Het factuuradres is alleen van toepassing indien een industrie de verrichter is. De tarieven kunt u hier vinden. Zonder factuuradres is de indiening van industrie onderzoek niet compleet.

Geef het volgende op:

  • Adresgegevens voor op de factuur;
  • Adresgegevens van de contactpersoon waar de factuur naartoe moet worden gestuurd;
  • Het kenmerk, zoals projectnummer, kostenplaats, Purchase Order nummer, bestelnummer, inkoopordernummer, BTW nummers, VAT nummer, etc.. Dit is verplicht ! De coördinator lokale uitvoerbaarheid regelt dit niet voor u.

Proefpersoneninformatie lokale uitvoerbaarheid

De door de oordelende toetsingscommissie goedgekeurde versie van de informatiebrief moet worden ingediend, afgedrukt op VUmc papier. De lokale contactgegevens moeten hier als bijlage aan worden toegevoegd.

Verzekeringsbijlage

Het verzekeringsbesluit is per 1 juli 2015 gewijzigd. Het is na 1 juli 2015 niet meer mogelijk voor ieder deelnemend centrum afzonderlijk een proefpersonenverzekering af te sluiten. Er moet nu één verzekering worden afgesloten voor alle deelnemende centra. Gebruik dan het CCMO-model per 1-7-2015 (onderaan deze pagina te downloaden)

Voor onderzoek dat vóór 1 juli 2015 door de oordelende toetsingscommissie is goedgekeurd en ingediend wordt bij VUmc voor toestemming van de raad van bestuur VUmc, valt nog onder het oude verzekeringsbesluit. Hierbij verzekeren de academische centra nog wel elk de eigen deelnemers aan onderzoek. Is bij een multicenter onderzoek  een ander academisch centrum de verrichter is (VUmc doet dus alleen mee), dan moet in deze gevallen de verzekeringsbijlage bij de informatiebrief aangepast worden aan VUmc. Gebruik hiervoor het CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie (onderaan deze pagina te downloaden).

Downloads