Inleiding

Voor de toestemming van de Raad van Bestuur voor uitvoering van elders getoetst WMO-onderzoek in VUmc brengt de Richtlijn Externe Toetsing, ingegaan op 1 maart 2012, wijzigingen mee in verantwoordelijkheden en acties.

N.B. Niet-WMO-plichtig onderzoek dat elders niet-WMO is verklaard, is geendossier in het kader van Lokale Uitvoerbaarheid.

Belangrijkste wijzigingen in VUmc: 

  • Afdelingshoofd tekent de Onderzoeksverklaring voorafgaand aan de beoordeling door oordelende toetsingscommissie elders;
  • CWO goedkeuring is niet langer voorwaarde voor toestemming door Raad van Bestuur;
  • (Dagelijks Bestuur) METc VUmc speelt geen rol meer als de oordelende toetsingscommissie extern is;
  • Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid is aangesteld voor controle en afhandeling toestemming Raad van Bestuur bij onderzoek dat elders is getoetst.

In de nu volgende tabel zijn de verantwoordelijkheden en acties ter verkrijging van toestemming Raad van Bestuur voor uitvoering van onderzoek in VUmc samengebracht.   

Tabel: Verantwoordelijkheden en acties in proces "METC elders is oordelende toetsingscommissie"(1)

(1) Alle genoemde documenten staan op de website van de METc VUmc.

N.B. Zie voor de verplicht aan te leveren documenten de checklist en toelichting op de checklist, die u elders op deze website kunt downloaden.

Meer informatie

Bezoek de website van de CCMO voor meer informatie over de Nieuwe Richtlijn Externe Toetsing (RET 2012) en https://www.ccmo.nl/onderzoekers/primaire-indiening-bij-de-toetsingscommissie/multicenteronderzoek.