Uitvoering

Melden bijwerkingen (SUSAR's en SAE's)

Bijwerkingen (SUSAR's en SAE's) moeten gemeld worden aan de oordelende toetsingscommissie.

Informeer de Raad van Bestuur Amsterdam UMC (via het bureau van de METc VUmc) bij een ernstig voorval in VUmc.