Uitvoering

Melden bijwerkingen (SUSAR's en SAE's)

Bijwerkingen (SUSAR's en SAE's) moeten gemeld worden aan de oordelende toetsingscommissie.

Informeer de Raad van Bestuur VUmc (via de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid) bij een ernstig voorval in VUmc.