Voorbereiden

Checklist en toelichting Lokale Uitvoerbaarheid

Dossiers Lokale Uitvoerbaarheid moeten geheel digitaal, via de e-mail, worden ingediend. Onderaan deze pagina kunt u de checklist en toelichting op de checklist downloaden. In de checklist en toelichting staat uitgebreide informatie over het digitaal indienen, welke documenten moeten worden ingediend en hoe u dat aanlevert bij de Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid. Zie ook de handleiding onder indienen'.

Standaard aanbiedingsbrief lokale uitvoerbaarheid

De Coördinator Lokale Uitvoerbaarheid neemt alleen indieningen in behandeling met deze standaard aanbiedingsbrief. Zorg ervoor dat de brief door de juiste personen is ondertekend. Deze brief hoeft alleen digitaal en dus niet op papier te worden ingediend. Onderaan deze pagina kunt u de meest recente versie van de standaard aanbiedingsbrief downloaden.

Centraal Meldpunt Gegevensverwerking (alleen VUmc)

Aanvragen in het kader van lokale uitvoerbaarheid moeten voorafgaand aan indiening bij de coördinator lokale uitvoerbaarheid worden geregistreerd bij het Centraal Meldpunt Gegevensverwerking. Indieningen moeten worden voorzien van het CMG meldingsnummer (in de standaardaanbiedingsbrief).

Meld uw onderzoek aan via deze link

Voor vragen of onduidelijkheden omtrent het CMG-meldingsnummer kunt u contact opnemen met de heer dr. M. Paardekooper (privacy@vumc.nl).

Factuuradres

Vergeet niet het factuuradres inclusief kostenplaats/PO nummer in de aanbiedingsbrief te vermelden. Het factuuradres is alleen van toepassing indien een industrie de verrichter is . Tarieven zijn elders op deze website te vinden. Zonder factuuradres is de indiening van industrie onderzoek niet compleet.

Geef het volgende op:

  • Adresgegevens voor op de factuur;
  • Adresgegevens van de contactpersoon waar de factuur naartoe moet worden gestuurd;
  • Het kenmerk, zoals projectnummer, kostenplaats, Purchase Order nummer, bestelnummer, inkoopordernummer, BTW nummers, VAT nummer, etc . Dit is verplicht ! De coordinator lokale uitvoerbaarheid regelt dit niet voor u.

Proefpersoneninformatie lokale uitvoerbaarheid

De door de oordelende toetsingscommissie goedgekeurde versie van de informatiebrief moet worden ingediend, afgedrukt op VUmc papier. De lokale contactgegevens moeten hier als bijlage aan worden toegevoegd.

Verzekeringsbijlage

Het verzekeringsbesluit is per 1 juli 2015 gewijzigd. Het is na 1 juli 2015 niet meer mogelijk voor ieder deelnemend centrum afzonderlijk een proefpersonenverzekering af te sluiten. Er moet nu één verzekering worden afgesloten voor alle deelnemende centra. Gebruik dan het CCMO-model per 1-7-2015 (onderaan deze pagina te downloaden)

Voor onderzoek dat vóór 1 juli 2015 door de oordelende toetsingscommissie is goedgekeurd en ingediend wordt bij VUmc voor toestemming van de raad van bestuur VUmc, valt nog onder het oude verzekeringsbesluit. Hierbij verzekeren de academische centra nog wel elk de eigen deelnemers aan onderzoek. Is bij een multicenter onderzoek  een ander academisch centrum de verrichter is (VUmc doet dus alleen mee), dan moet in deze gevallen de verzekeringsbijlage bij de informatiebrief aangepast worden aan VUmc. Gebruik hiervoor het CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie (onderaan deze pagina te downloaden).