Amendementen bij niet-WMO onderzoek

Amendementen bij niet-WMO onderzoek hoeven niet te worden ingediend, tenzij u twijfelt of uw amendement uw eerder als niet WMO-plichtig aangemerkt onderzoek, het onderzoek WMO-plichtig maakt. In dat geval dient u het amendement voor te leggen aan de METc.

Lijst verplichte documenten en toelichting

Onderaan deze pagina kunt u de lijst verplichte documenten en toelichting  downloaden. In de lijst verplichte documenten en toelichting staat uitgebreide informatie over het digitaal indienen, welke documenten moeten worden ingediend en hoe u dat digitaal aanlevert bij de METc.

Hoe indienen?

  • Lever alle documenten uit het onderzoeksdossier aan in PDF-format via Research Manager. Een uitgebreide handleiding vindt u onderaan deze pagina. Houd voor de meest recente informatie over Research Manager de nieuwsberichten en de nieuwsbrief in de gaten.
  • In verband met de leesbaarheid van documenten vraagt de METc VUmc u om PDF-documenten in OCR-format (doorzoekbare versie) aan te leveren. Voor een korte uitleg, zie deze pagina
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord.
  • Alle gewijzigde documenten moeten voorzien zijn van tracked changes, zodat aanpassingen duidelijk zijn.
  • Alle gewijzigde documenten moeten voorzien zijn van een nieuw versienummer en een nieuwe versiedatum in de bestandsnaam en in het document zelf.