Amendementen bij niet-WMO onderzoek

Het komt voor dat een amendement bij een eerder als niet WMO-plichtig aangemerkt onderzoek, het onderzoek WMO-plichtig maakt. Heeft u twijfel of dat bij uw amendement het geval is dan dient u het amendement voor te leggen aan de METc.

Checklist en toelichting

Onderaan deze pagina kunt u de checklist en toelichting op de checklist downloaden. In de checklist en toelichting staat uitgebreide informatie over het digitaal indienen, welke documenten moeten worden ingediend en hoe u dat digitaal aanlevert bij de METc.

Vereisten indiening per e-mail 

  • Sla de bestanden als losse pdf-documenten op.
  • Originele, ondertekende documenten moeten worden ingescand.
  • Alle gewijzigde documenten moeten voorzien zijn van tracked changes, zodat aanpassingen duidelijk zijn.
  • Alle gewijzigde documenten moeten voorzien zijn van een nieuw versienummer en een nieuwe versiedatum.
  • De bestanden mogen 'gezipt' worden aangeleverd.
  • Downloadbare links worden niet geaccepteerd (bijv. Wetransfer).
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord
  • Voeg de bestanden als bijlagen toe aan een e-mail en stuur het amendement niet-WMO naar metc@vumc.nl

Naamgeving documenten en bestanden

Zie voor de naamgeving de checklist en toelichting op de checklist. De bestandsnaam begint met een letter en één of twee cijfers, gevolgd door een aanduiding van het specifieke document. De documenten moeten een versie- en/of datumaanduiding hebben, zodat de bestandsnaam uniek is.

Let erop dat de versie/datumaanduiding in het document overeenkomt met de bestandsnaam! Het is niet voldoende om alleen een nieuwe versie of datum te zetten in de bestandsnaam. Wat in het document staat, is leidend.