Bepalen WMO-plichtigheid

Criteria en mogelijke andere regels en wetgeving

Niet-WMO aanvragen worden besproken aan de hand van de volgende criteria:

  • is er geen sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en
  • worden proefpersonen niet aan handelingen onderworpen of worden hen geen gedragsregels opgelegd, en
  • worden er geen bloedafnames en andere invasieve afnames van lichaamsmateriaal voor onderzoek afgenomen.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, valt uw onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO.

Mogelijke andere regels en wetgeving

Andere regels en wetgeving is dan mogelijk wel van toepassing. Bijvoorbeeld:

  • WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst);
  • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • Code Goed Gedrag (Gedragscode gezondheidsonderzoek: gebruik medische gegevens in wetenschappelijk onderzoek);
  • Code Goed Gebruik (Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, 2011);
  • Biobanken: Reglement toetsing biobank VUm c
  • WBO (Wet Bevolkings Onderzoek)

Niet-WMO verklaring

Als het Dagelijks Bestuur van de METc uw voorgenomen onderzoek niet-WMO plichtig heeft verklaard, ontvangt u een niet-WMO verklaring.