Indienen

Alle niet-WMO onderzoeken die geïnitieerd worden door VUmc of in VUmc gaan lopen dienen te worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de METC VUmc.

Voor niet-WMO onderzoek dat niet door VUmc wordt geïnitieerd en ook niet in VUmc gaat lopen kan het nodig zijn het onderzoek voor te leggen aan het DB om de volgende redenen:

  • U twijfelt of het voorgestelde onderzoek WMO-plichtig is.
  • U heeft een niet-WMO verklaring van een erkende METC nodig, bijvoorbeeld voor publicatie.

Let op: Het Dagelijks Bestuur METc VUmc geeft geen niet-WMO verklaring uit voor reeds uitgevoerde studies van een verrichter anders dan VUmc.

Handleiding


Er worden alleen digitale indieningen geaccepteerd.

Hoe indienen?

  • Sla de bestanden als losse PDF-documenten op.
  • Voeg de bestanden als bijlagen toe aan een e-mail en stuur de niet-WMO aanvraag naar metc@vumc.nl.
  • Originele, ondertekende documenten moeten worden ingescand.
  • De bestanden mogen 'gezipt' worden.
  • Links naar down- en uploaddiensten worden niet geaccepteerd (bijv. Wetransfer).
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord.

Checklist en toelichting

In deze checklist staat uitgebreide informatie over welke documenten u moet indien bij de METc VUmc en hoe u deze moet aanleveren.

Naamgeving documenten en bestanden

De METc VUmc accepteert alleen documenten waarbij de naamgeving wordt gebruikt zoals in de checklist en toelichting staat aangegeven. De bestandsnaam moet beginnen met een letter en één of twee cijfers, gevolgd door een beschrijving van het specifieke document. De documenten moeten een versie- en/of datumaanduiding hebben, zodat de bestandsnaam uniek is.

Let op dat de versie/datumaanduiding in het document (bijvoorbeeld in de voetnoot) overeenkomt met de bestandsnaam. Mocht dit verschillen, dan is de versie/datumaanduiding in het document leidend.