Onderzoek elders niet-WMO verklaard

Lijst verplichte documenten en toelichting

Wanneer u bij de METc VUmc een onderzoek voorlegt dat elders in Nederland al door een erkende METc niet-WMO is verklaard en nu ook ingediend wordt bij de METc VUmc, moet een aantal documenten digitaal worden aangeleverd via Research Manager. Onderaan deze pagina kunt u de lijst verplichte documenten en toelichting op de lijst verplichte documenten downloaden. Daarnaast vindt u ook de handleiding voor het indienen via Research Manager.”

Register gegevensverwerkingen (dataverzamelingen in AMC, VUmc of beide locaties)

Volgens de AVG moet het Amsterdam UMC een registratie bijhouden van alle gegevensverwerkingen die persoonsgegevens bevatten, inclusief de getroffen privacy maatregelen, ingeschakelde leveranciers, bewaartermijnen en eventuele doorgifte, etc. Elke voorgenomen gegevensverwerking dient te worden gemeld bij het register gegevensverwerking (bij de VUmc onderzoekers bekend als CMG melding).

Klik hier voor het aanmelden (groene duim) van een gegevensverwerking. Klik hier voor meer uitleg over het aanmeldformulier. Indieningen bij de METc moeten worden voorzien van het verkregen meldingsnummer.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het team privacybescherming & informatiebeveiliging via privacy@vumc.nl.

N.B. Zorg ervoor dat u bij de METc VUmc dezelfde documenten (protocol, informatiebrieven e.d.) aanlevert, als die door de andere METc zijn gezien.