Onderzoek elders niet-WMO verklaard

Checklist en toelichting

Wanneer u bij de METc VUmc een onderzoek voorlegt dat elders in Nederland al niet-WMO is verklaard en nu ook ingediend wordt bij de METc VUmc, moet een aantal documenten digitaal worden aangeleverd via Research Manager. Onderaan deze pagina kunt u de checklist en toelichting op de checklist downloaden. Daarnaast vindt u ook de handleiding voor het indienen via Research Manager.

Centraal Meldpunt Gegevensverwerking (alleen VUmc)

Niet-WMO-aanvragen moeten voorafgaand aan indiening bij de METc worden geregistreerd bij het Centraal Meldpunt Gegevensverwerking. Indieningen moeten worden voorzien van het CMG meldingsnummer (in de standaardaanbiedingsbrief).

Meld uw onderzoek aan via deze link.

N.B. Zorg ervoor dat u bij de METc VUmc dezelfde documenten (protocol, informatiebrieven e.d.) aanlevert, als die door de andere METc zijn gezien.