Vergaderschema 2021 METc VUmc

De commissie vergadert iedere donderdagmiddag. Het Dagelijks Bestuur iedere dinsdagochtend.