Vergaderschema 2020 METc VUmc

De commissie vergadert iedere donderdagmiddag. Het Dagelijks Bestuur iedere dinsdagochtend.

In verband met het zomerreces 2020 van (het bureau van) de METc VUmc vervallen de volgende vergaderingen:

  • De commissievergaderingen van donderdag 23 en 30 juli 2020.
  • De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van dinsdag 4 en 11 augustus 2020.