Certificaat BROK-cursus

De raad van bestuur wijst onderzoekers erop dat, conform landelijke afspraken, klinisch onderzoekers verplicht zijn de "Basiscursus regelgeving en organisatie van klinisch onderzoek" (BROK) te doorlopen en het bijbehorende  certificaat te behalen. De raad van bestuur gaat ervan uit dat indien dit nu nog niet het geval is, het afdelingshoofd ervoor zorg draagt dat de betrokken klinisch onderzoekers van goedgekeurde studies maximeaal zes maanden na aanvang van de studie aan deze verplichting voldaan hebben. Klik hier voor het BROK-register.

De NFU en dus ook de Raad van Bestuur wil dat alle klinisch onderzoekers gecertificeerd zijn.

Voor informatie over de inhoud van de BROK-cursus kunt u contact opnemen met:

Dhr. D. van der Gaag, coördinator BROk Vumc
Clinical Research Bureau
tel: 020 - 44 45806
emial: d.vandergaag@amsterdamumc.nl

Voor praktische informatie (zoals data waarop de cursus plaatsvindt en inschrijving) kunt u contact opnemen met:

NFU BROK Academie (in samenwerking met VUmc Academie) 
e-mail: info@nfubrokacademie.nl
internet: www.nfubrokacademie.nl

Onderzoekswijs.nl

Met behulp van Onderzoekswijs.nl kunnen klinisch onderzoekers op eenvoudige wijze kennis opdoen over de belangrijkste wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De CCMO heeft deze e-learning ontwikkeld op basis van veelvoorkomende vragen uit de praktijk. Omdat wetenschap, onderzoek en wetgeving continu in ontwikkeling zijn, zal de CCMO de e-learning steeds up-to-date houden. Onderzoekswijs.nl is zodoende een dynamisch leerinstrument.

http://www.onderzoekswijs.nl/