Er worden kosten in rekening gebracht voor de beoordeling van onderzoek dat geïnitieerd wordt door:

  • De industrie
  • Een externe partij (niet VUmc).

Voor onderzoek waarbij VUmc is aangemerkt als de initiator/verrichter worden geen kosten in rekening gebracht.

Belangrijk!

  • Wanneer er in uw organisatie gebruik wordt gemaakt van projectnummers, kostenplaatsen, Purchase Order nummers, bestelnummers, inkoopordernummers, BTW-nummers, VAT-nummers, etc.: vermeld deze dan altijd bij de indiening (ook bij indiening van amendementen).

Tarieven WMO oordeel

Er zijn drie momenten van factureren:

  • Na de eerste beoordeling: eenmalig, op het moment dat een onderzoeksdossier in de METc vergadering is besproken;
  • Jaarlijkse contributie: per onderzoek, jaarlijks vanaf de datum van het positief oordeel en tot het onderzoek is beëindigd. Het betreft een bijdrage voor de beoordeling van SUSAR's, SAE's, veiligheidsrapportages, voortgangsrapportages en eindrapportages.
  • Amendement: per amendement, op het moment dat een amendement door de METc in behandeling is genomen. Dit geldt zowel voor inhoudelijke amendementen als amendementen uitbreiding centrum. Bij een amendement uitbreiding centrum kan deelname van meerdere centra tegelijk worden goedgekeurd. We beschouwen dit als één amendement uitbreiding centrum en er komt dan ook één rekening.

Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW .

Indiener/verrichter Oordeel monocenter onderzoek Oordeel multicenter onderzoek Amendement Jaarlijkse contributie
VUmc 0,- 0,- 0,- 0,-
Industrie 3500,- 4000,- 500,- 500,-
Extern (overig) 3000,- 3500,- 250,- 250,-

Tarieven Lokale Uitvoerbaarheid

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat  de Raad van Bestuur van VUmc toestemming heeft gegeven voor uitvoering van een onderzoek in VUmc.

Indiener/ verrichter
Industrie 625,-
Investigator initiated 0,-

Tarieven niet-WMO

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat het dagelijks bestuur van METc VUmc een niet-WMO verklaring heeft afgegeven.

Indiener/ verrichter
VUmc 0,-
Industrie 250,-
Extern (overig) 250,-

Tarieven biobank

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de Toetsingscommissie Biobank (TcB) VUmc een positief oordeel heeft gegeven.

Indiener/ verrichter opzet biobank uitgifteprotocol
VUmc 0,- 0,-
Industrie NVT 250,-
Extern (overig) NVT 250,-