De METc VUmc brengt kosten in rekening voor de beoordeling van onderzoek dat geïnitieerd wordt door:

  • De industrie
  • Een externe partij (niet VUmc).

Voor onderzoek waarbij VUmc is aangemerkt als de initiator/verrichter worden geen kosten in rekening gebracht.

Belangrijk!

  • Wanneer er in uw organisatie gebruik wordt gemaakt van projectnummers, kostenplaatsen, Purchase Order nummers, bestelnummers, inkoopordernummers, BTW-nummers, VAT-nummers, etc.: vermeld deze dan altijd bij de indiening (ook bij de indiening van amendementen).

Tarieven WMO oordeel

Er worden op drie momenten facturen verstuurd:

  • Primaire beoordeling: eenmalig, op het moment dat een onderzoeksdossier in de METc vergadering is besproken;
  • Jaarlijkse contributie: per onderzoek, jaarlijks vanaf de datum van het positief oordeel en tot het onderzoek officieel is beëindigd. Het betreft een bijdrage voor de beoordeling van SUSAR's, SAE's, veiligheidsrapportages, voortgangsrapportages, melding (voortijdige) beëindiging studie, en eindrapportages.
  • Amendement: per amendement, op het moment dat een amendement door de METc VUmc in behandeling is genomen. Dit geldt voor inhoudelijke amendementen,amendementen uitbreiding centrum, en combinaties daarvan. Bij een amendement uitbreiding centrum kan deelname van meerdere centra tegelijk worden goedgekeurd. We beschouwen dit als één amendement uitbreiding centrum en er komt dan ook één rekening.

Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW .

Initiator/verrichter Oordeel monocenter onderzoek Oordeel multicenter onderzoek Amendement Jaarlijkse contributie
VUmc 0,- 0,- 0,- 0,-
Industrie 3500,- 4000,- 500,- 500,-
Extern (overig) 3000,- 3500,- 250,- 250,-

Tarieven Lokale Uitvoerbaarheid

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de Raad van Bestuur van VUmc toestemming heeft gegeven voor uitvoering van een onderzoek in VUmc

Initiator/verrichter
Industrie 625,-
Investigator initiated 0,-

Tarieven niet-WMO

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de METc VUmc een niet-WMO aanvraag in behandeling heeft genomen.

Initiator/verrichter
VUmc 0,-
Industrie 250,-
Extern (overig) 250,-

Tarieven biobank

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de Toetsingscommissie Biobank (TcB) VUmc een aanvraag in behandeling heeft genomen.

Initiator/verrichter opzet biobank biobank uitgifte
VUmc 0,- 0,-
Industrie NVT 250,-
Extern (overig) NVT 250,-