De METc VUmc brengt kosten in rekening voor de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW.

Belangrijk!

  • Vermeld altijd eventuele projectnummers, kostenplaatsen, Purchase Order nummers, bestelnummers, inkoopordernummers, BTW-nummers, VAT-nummers, etc. op het tabblad ‘Algemene gegevens’ in Research Manager (paragraaf ‘Financiering’).

Tarieven WMO oordeel

Met ingang van 1 februari 2022 hanteert de METc VUmc de volgende tarieven voor de beoordeling van WMO-plichtig onderzoek:

CTR/MDR
Facturen voor studies vallende onder de CTR of MDR worden door de CCMO geïnd.

WMO Overig
Facturen voor de primaire beoordeling worden door de METc VUmc geïnd en verstuurd op het moment dat een onderzoeksdossier in de METc-vergadering is besproken. Facturen voor amendementen worden verstuurd op het moment dat het amendement in behandeling is genomen. Dit geldt voor inhoudelijke amendementen, amendementen uitbreiding centrum, en combinaties daarvan. Bij een amendement uitbreiding centrum kan deelname van meerdere centra tegelijk worden goedgekeurd. De METc VUmc beschouwt dit als één amendement uitbreiding centrum en er wordt dan ook één factuur geïnd.

Tarieven Lokale Uitvoerbaarheid

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de Raad van Bestuur van VUmc toestemming heeft gegeven voor uitvoering van een onderzoek in VUmc.

Initiator/verrichter
Industrie 500,-
Investigator initiated 0,-

Tarieven niet-WMO

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de METc VUmc een niet-WMO aanvraag in behandeling heeft genomen.

Initiator/verrichter
VUmc 0,-
Industrie 250,-
Extern (overig) 250,-

Tarieven biobank

Er wordt een factuur verstuurd op het moment dat de Toetsingscommissie Biobank (TcB) VUmc een aanvraag in behandeling heeft genomen.

Initiator/verrichter opzet biobank biobank uitgifte
VUmc 0,- 0,-
Industrie NVT 250,-
Extern (overig) NVT 250,-