Algemeen

Ik wil graag weten of en door wie ik mijn onderzoek moet laten toetsen.
Op de website van de CCMO staat een stappenplan 'Help-mij-op-weg', aan de hand waarvan u kunt bepalen of uw onderzoek getoetst moet worden in het kader van de WMO en door wie (de CCMO of METc). 

Ik heb mijn onderzoeksdossier bij de METc ingediend. Wanneer hoor ik wat?
Onderzoeksdossiers worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer uw onderzoeksdossier incompleet is, ontvangt u via Research Manager het verzoek aanvullende documenten en/of informatie aan te leveren. Wanneer uw onderzoeksdossier compleet is, ontvangt u via Research Manager een bevestiging met de datum waarop uw onderzoek besproken zal worden in de METc vergadering.

Nadat het onderzoeksdossier in de vergadering is besproken, ontvangt u na ongeveer twee weken via Research Manager commentaar van de commissie. U heeft dan de mogelijkheid op dit commentaar in te gaan en antwoord te geven op de door de commissie gestelde vragen. Wanneer uw complete reactie is ontvangen, wordt dit weer besproken, hetzij in de vergadering, hetzij in het Dagelijks Bestuur (DB).

Wanneer vergadert de METc?
De METc vergadert elke donderdag met uitzondering van feestdagen en het zomerreces.

Als ik mijn onderzoeksdossier indien, wanneer komt het dan in de vergadering?
Er is geen specifieke deadline voor indiening van een onderzoeksvoorstel; onderzoeksvoorstellen worden door ons geagendeerd op volgorde van binnenkomst en op voorwaarde dat ze compleet zijn.  

Krijg ik bericht wanneer mijn onderzoeksdossier op de agenda van de vergadering komt? 
Ja, wanneer uw onderzoeksdossier compleet is, ontvangt u via Research Manager een bevestiging met de datum waarop uw onderzoek besproken zal worden in de METc vergadering.

Hoe ver van tevoren moet ik mijn onderzoeksdossier indienen om het op een bepaalde datum in de vergadering te krijgen? 
Er is geen specifieke deadline voor indiening van een onderzoeksvoorstel; onderzoeksvoorstellen worden door ons geagendeerd op volgorde van binnenkomst en op voorwaarde dat ze compleet zijn. 

Hoe dien ik mijn reactie op het commentaar van de commissie en de daarbij behorende gewijzigde documenten in?
Uw reactie dient u in via Research Manager. De documenten waarin wijzigingen zijn aangebracht, moeten in pdf met tracked changes worden ingeleverd. Documenten zonder de tracked changes hoeven niet te worden ingestuurd. In het ABR-formulier kunnen geen tracked changes worden aangebracht. Geef de wijzigingen in het ABR-formulier een markering (bijv. met een highlighter) of som de wijzigingen op in de reactiebrief.