Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ingevolge artikel 2 van de WMO kan de METc VUmc alleen een positief oordeel uitspreken als aan een aantal criteria is voldaan.

Klik hier voor de volledige wettekst.

Wet op bevolkingsonderzoek

De wet is bedoeld om mensen te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de lichamelijke dan wel geestelijke gezondheid. Download het document onderaan deze pagina voor meer informatie.

Op de website van de CCMO kunt u ook informatie vinden: https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medisch-wetenschappelijk-onderzoek/wetten/wet-op-het-bevolkingsonderzoek-wbo.