WMO: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Wilt u weten of uw onderzoek onder de WMO valt? Lees eerst Help mij op weg.

Let op: onze procedure van indienen gewijzigd.

Lees hoe wij uw WMO-onderzoek toetsen: