Afsluiten

Melden (voortijdige) beëindiging studie

Onderzoekers zijn wettelijk verplicht een beëindiging van hun studie - als dat voortijdig is onder opgaaf van redenen - te melden aan de oordelende toetsingscommissie (art. 10 lid 2 WMO). De oordelende METC stuurt deze melding door aan de CCMO.

Definitie einddatum

De einddatum is de datum van het laatste bezoek van de laatste deelnemer. Deze datum kan dus nooit in de toekomst liggen.

Download hieronder het meldingsformulier.

Hoe dient u het beeindigingsformulier in?

  • Het ondertekende formulier B6 Meldingsformulier beëindiging studie dd [dd-mm-jjjj] kunt u indienen via Research Manager. Hier vindt u een handleiding waarin uitgebreid staat uitgelegd hoe u dit moet doen.
  • Betreft het een geneesmiddelenstudie, dan moet het EudraCT formulier - einde onderzoek (B7) ingediend worden bij de CCMO

Studieresultaten

Wanneer uw onderzoek is afgesloten, dan ontvangt de METc graag een samenvatting van de studieresultaten of wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit uw onderzoek. Bij geneesmiddelenonderzoek ontvangen we graag een klinisch studierapport.

Ook dit kan via Research Manager worden ingediend. Zie de handleiding op deze pagina voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.