Indienen amendementen uitbreiding centrum

Checklist en toelichting

Onderaan deze pagina kunt u de checklist en toelichting op de checklist downloaden. In de checklist staat uitgebreide informatie over het digitaal indienen, welke documenten moeten worden ingediend en hoe u dat aanlevert bij de METc. Er worden alleen indieningen via Research Manager geaccepteerd. U kunt de handleiding hier downloaden waarin uitgebreid staat uitgelegd hoe u een amendement uitbreiding centrum moet indienen.

Onderzoeksverklaring

Een onderzoeksverklaring is een verklaring omtrent de uitvoerbaarheid van een medisch-wetenschappelijk onderzoek in een Nederlandse (onderzoeks)instelling. De onderzoeksverklaring moet in het deelnemend centrum waar de lokale onderzoeker werkzaam is, ondertekend worden door het afdelingshoofd (in academische centra), de zorggroepmanager of vergelijkbare verantwoordelijke.

Belangrijk!

  • We accepteren alleen onderzoeksverklaringen volgens het format van de CCMO. Bezoek hiervoor de website van de CCMO: of download het formulier onderaan deze pagina.
  • Wijzigingen na ondertekening worden niet geaccepteerd.
  • Vul altijd de naam in van de lokale onderzoeker, de instelling/verzekeringnemer én verzekeraar.
  • Heeft het deelnemende centrum meerdere locaties? Specificeer dan om welke locatie het gaat.
  • Heeft het deelnemende centrum meerdere locaties, maar zijn de lokale onderzoeker en het afdelingshoofd hetzelfde voor die locaties? Dan volstaat één onderzoeksverklaring mits daarop alle locaties genoemd zijn.
  • Wij nemen het amendement uitbreiding centrum alleen in behandeling wanneer het beoogde deelnemende centrum vermeld staat in het ABR-formulier en er een onderzoeksverklaring aanwezig is.

Combinatie amendementen (inhoudelijk en uitbreiding centrum) 

Een combinatie amendement is een inhoudelijk amendement en een amendement uitbreiding centrum samengevoegd tot één amendement.  U wordt verzocht om voor dit type amendement een aparte standaard aanbiedingsbrief aan te leveren. De aanbiedingsbrief biedt de mogelijkheid om inhoudelijke wijzigingen en wijzigingen aangaande uitbreiding centrum duidelijk te omschrijven. Onderaan deze pagina kunt u deze standaardaanbiedingsbrief downloaden. De standaardaanbiedingsbrief is ook hier verplicht.

Documenten