ABR-formulier: onderzoek aanmelden bij CCMO

Met het Algemeen Beoordelings- en Registratieformulier, oftewel ABR-formulier, meldt u uw onderzoek aan bij de CCMO.

Het ABR-formulier vult u online in via www.toetsingonline.nl . Heeft u problemen bij het invullen van het ABR-formulier, neemt u dan contact op met de helpdesk van ToetsingOnline via 070-3406700. Voor meer informatie over het ABR-formulier kunt u ook terecht op de website van de CCMO.

Let er in ieder geval op:

  • Dat u het ABR-formulier definitief maakt;
  • Dat u het ABR-formulier op de juiste manier uitprint: gebruik de printknop in de zwarte balk van ToetsingOnline en niet de printknop van uw internetbrowser;
  • Dat u het ABR-formulier correct ondertekent: de rechter naam en handtekening moet overeenkomen met de indiener, zoals genoemd bij vraag B5. Links moet een gemachtigde namens de verrichter tekenen. Bij onderzoek waarvan VUmc verrichter is, betekent dit dat het afdelingshoofd (volgens het organisatieschema) tekent namens VUmc.