Standaard aanbiedingsbrief WMO-oordeel

WMO-onderzoeksvoorstellen dient u via een standaard aanbiedingsbrief aan bij de METc VUmc.

De te gebruiken standaard aanbiedingsbrief is te downloaden onderaan de pagina. Alleen deze standaard aanbiedingsbrief zal in behandeling worden genomen. In verband met de gegevensbescherming en de vertrouwelijke aard van de onderzoeksprotocollen wordt aangeraden om af te zien van het communiceren met de METc via persoonlijke emailadressen zoals Gmail en Hotmail.

De aanbiedingsbrief dient voor akkoord getekend te zijn door drie personen:

1. de hoofdonderzoeker.

2. het afdelingshoofd. Dit moet het afdelingshoofd zelf zijn en niet iemand die namens het afdelingshoofd gemandateerd is.

3. de manager bedrijfsvoering moet ook de aanbiedingsbrief tekenen om aan te geven dat hij akkoord gaat met de begroting van het onderzoek, ook al zijn er aan het onderzoek verder geen kosten verbonden.

N.B. Als onderzoek plaatsvindt met patiënten van een andere afdeling (bijvoorbeeld onderzoek door afdeling diëtetiek op een verpleegafdeling) moet tevens het afdelingshoofd van de desbetreffende afdeling de aanbiedingsbrief ondertekenen om aan te geven dat hij akkoord is met de uitvoering van het onderzoek.

N.B. Wordt er in uw onderzoek gebruik gemaakt van PET-scans en/of MRI-scans, zorg er dan voor dat het betreffende afdelingshoofd ook op de hoogte is!

N.B. Leest u ook altijd de toelichting op de checklist.

Centraal Meldpunt Gegevensverwerking

WMO-aanvragen moeten voorafgaand aan indiening bij de METc worden geregistreerd bij het Centraal Meldpunt Gegevensverwerking. Indieningen moeten worden voorzien van het CMG meldingsnummer (in de standaardaanbiedingsbrief).

Meld uw onderzoek aan bij CMG 

Voor vragen of onduidelijkheden omtrent het CMG-meldingsnummer kunt u contact opnemen met de heer dr. M. Paardekooper.

Factuuradres

Onderzoek dat gefactureerd wordt:

  • Onderzoek dat door de industrie wordt geïnitieerd;
  • Onderzoek dat geïniteerd wordt door een externe partij (niet VUmc);
  • Onderzoek dat geïniteerd wordt door een externe partij waar VUmc een contract mee heeft afgesloten (niet VUmc).

Geef het volgende op:

  • Adresgegevens voor op de factuur;
  • Adresgegevens van de contactpersoon waar de factuur naartoe moet worden gestuurd;
  • Het kenmerk, zoals project nummer, Purchase Order nummer, bestelnummer, inkoopordernummer, BTW nummers, VAT nummer, etc . METc VUmc regelt dit niet voor u.

Een onderzoeksdossier zonder factuuradres is niet compleet en wordt dan ook niet op de wachtlijst ter bespreking in de vergadering geplaatst.

Doet u onderzoek voor VUmc en geïniteerd door VUmc (VUmc is verrichter), dan worden er geen kosten in rekening gebracht.