Wetenschapscommissies (CWO's)

Een CWO is een commissie voor wetenschappelijk onderzoek, verbonden aan één van de acht onderzoeksinstituten in VUmc.

Kijk op de webpagina's over de Wetenschapscommissies voor meer informatie. De acht onderzoeksinstituten zijn:

  • Amsterdam Cardiovasuclar Sciences
  • Amsterdam Gastroenterology & Metabolism
  • Amsterdam Infection & Immunity
  • Amsterdam Movement Sciences
  • Amsterdam Neuroscience
  • Amsterdam Public health
  • Amsterdam Reproduction & Development
  • Cancer Center Amsterdam

De METc vraagt om een goedkeuring CWO (met bijbehorende correspondentie) omdat de Raad van Bestuur van VUmc eist dat er een wetenschapscommissie naar alle onderzoeksvoorstellen gekeken heeft.

Bij een oordeel moet deze goedkeuring aanwezig zijn vóór het onderzoeksvoorstel wordt besproken (zonder een goedkeuring CWO is het dossier dus niet compleet). Houd er rekening mee dat aanpassingen in het onderzoeksvoorstel ná goedkeuring van het CWO ook aangegeven dienen te worden aan de METc.

N.B. De METc en de CWO's staan los van elkaar. Indien u wilt weten onder welke CWO uw onderzoek valt, raadpleeg dan een collega of neem rechtstreeks contact met de CWO('s) op.