WMO-onderzoek indienen bij de METc VUmc

Het indienen van WMO-onderzoek voor toesting door bij de METc VUMC gaat volgens een vaste procedure. Hier leest u hoe u dat moet doen.

Hoe indienen?

 • Lever alle documenten uit het onderzoeksdossier aan in PDF-format via Research Manager. Een uitgebreide handleiding vindt u hier. Houd voor de meest recente informatie over Research Manager de nieuwsberichten en de nieuwsbrief in de gaten.
 • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord.

  Checklist WMO-indieningen METc VUmc

  De controle van alle ingediende documenten op verschillende administratieve en juridische punten moet de onderzoeker zelf uitvoeren. Op deze manier kunnen veel opmerkingen vanuit de commissie aan de onderzoeker achterwege blijven en kan de METc VUmc haar commentaar zoveel mogelijk medisch-ethisch – en dus inhoudelijk – houden. De METc VUmc verzoekt u hiervoor ieder punt uit de checklist WMO-indieningen METc VUmc na te lopen en te verwerken in uw indiening. Mochten er punten uit de checklist zijn die niet in uw indiening verwerkt zijn, dan krijgt u dit alsnog als commentaarpunt teruggekoppeld met het verzoek de checklist (nogmaals) na te lopen.

  Lijst verplichte documenten en Toelichting

  In de lijst verplichte documenten op deze pagina staat uitgebreide informatie over welke documenten u moet indienen bij de METc VUmc en hoe u deze moet aanleveren.

  Ontvangstbevestiging

  Wij behandelen de onderzoeksdossiers op volgorde van binnenkomst in Research Manager. Bij de inschrijving kennen we een nummer aan uw onderzoeksdossier toe, bestaande uit het jaartal en een volgnummer. Vermeld dit protocolnummer altijd in correspondentie over het onderzoek.

  Wanneer uw onderzoeksdossier incompleet is, ontvangt u via Research Manager het verzoek aanvullende documenten en/of informatie aan te leveren. Wanneer uw onderzoeksdossier compleet is, ontvangt u via Research Manager een bevestiging met de datum waarop uw onderzoek besproken zal worden in de METc vergadering.

  Register gegevensverwerkingen (dataverzamelingen in AMC, VUmc of beide locaties)

  Volgens de AVG moet het Amsterdam UMC een registratie bijhouden van alle gegevensverwerkingen die persoonsgegevens bevatten, inclusief de getroffen privacy maatregelen, ingeschakelde leveranciers, bewaartermijnen en eventuele doorgifte, etc. Elke voorgenomen gegevensverwerking dient te worden gemeld bij het register gegevensverwerking (bij de VUmc onderzoekers bekend als CMG melding).

  Klik hier voor het aanmelden (groene duim) van een gegevensverwerking.

  Klik hier voor meer uitleg over het aanmeldformulier.

  Indieningen bij de METc moeten worden voorzien van het verkregen meldingsnummer.

  Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het team privacybescherming & informatiebeveiliging via privacy@vumc.nl.