WMO-onderzoek indienen bij de METc VUmc

Het indienen van WMO-onderzoek voor toesting door bij de METc VUMC gaat volgens een vaste procedure. Hier leest u hoe u dat moet doen.

Hoe indienen?

 • Lever alle documenten uit het onderzoeksdossier aan in PDF-format per e-mail

  • In verband met de leesbaarheid van documenten vraagt de METc VUmc u om PDF-documenten in OCR-format (doorzoekbare versie) aan te leveren. Voor een korte uitleg, zie bijvoorbeeld https://helpx.adobe.com/nl/document-cloud/help/using-ocr-exportpdf.html.
  • Lever een ondertekende aanbiedingsbrief op papier aan. De papieren aanbiedingsbrief is wettelijk vereist vanwege de benodigde handtekeningen. Geef in de e-mail ook dat u de aanbiedingsbrief op de post hebt gedaan of wanneer deze bij ons zal worden afgegeven. 
  • Originele, ondertekende documenten moeten worden ingescand..
  • De bestanden mogen 'gezipt' worden.
  • Links naar down- en uploaddiensten worden niet geaccepteerd (bijv. Wetransfer).
  • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord.

  Checklist en Toelichting

  In deze checklist staat uitgebreide informatie over welke documenten u moet indien bij de METc VUmc en hoe u deze moet aanleveren.

  Naamgeving documenten en bestanden

  De METc VUmc accepteert alleen documenten waarbij de naamgeving wordt gebruikt zoals in de checklist en toelichting staat aangegeven. De bestandsnaam moet beginnen met een letter en één of twee cijfers, gevolgd door een beschrijving van het specifieke document. De documenten moeten een versie- en/of datumaanduiding hebben, zodat de bestandsnaam uniek is.

  Let op dat de versie/datumaanduiding in het document (bijvoorbeeld in de voetnoot) overeenkomt met de bestandsnaam. Mocht dit verschillen, dan is de versie/datumaanduiding in het document leidend. 

  Ontvangstbevestiging

  Wij behandelen de onderzoeksdossiers op volgorde van binnenkomst op het secretariaat. Bij de inschrijving kennen we een nummer aan uw onderzoeksdossier toe, bestaande uit het jaartal en een volgnummer. Vermeld dit protocolnummer altijd in correspondentie over het onderzoek.

  Wanneer uw onderzoeksdossier niet compleet is, ontvangt u van ons een e-mailbericht met daarin een opsomming van de ontbrekende documenten. Wanneer uw onderzoeksdossier compleet is, krijgt u een ontvangstbevestiging en zetten we het onderzoeksdossier op de wachtlijst voor bespreking in de METc-vergadering. Het is op dat moment nog niet mogelijk om aan te geven op welke datum het onderzoeksdossier zal worden besproken. We kunnen slechts een schatting geven.