WMO-onderzoek indienen bij de METc VUmc

Het indienen van WMO-onderzoek voor toesting door bij de METc VUMC gaat volgens een vaste procedure. Hier leest u hoe u dat moet doen.

Hoe indienen?

 • Lever alle documenten uit het onderzoeksdossier aan in PDF-format via Research Manager. Een uitgebreide handleiding vindt u hier. Houd voor de meest recente informatie over Research Manager de nieuwsberichten en de nieuwsbrief in de gaten.
 • De bestanden mogen niet beveiligd worden met een wachtwoord.

  Checklist en Toelichting

  In de checklist op deze pagina staat uitgebreide informatie over welke documenten u moet indienen bij de METc VUmc en hoe u deze moet aanleveren.

  Ontvangstbevestiging

  Wij behandelen de onderzoeksdossiers op volgorde van binnenkomst in Research Manager. Bij de inschrijving kennen we een nummer aan uw onderzoeksdossier toe, bestaande uit het jaartal en een volgnummer. Vermeld dit protocolnummer altijd in correspondentie over het onderzoek.

  Wanneer uw onderzoeksdossier incompleet is, ontvangt u via Research Manager het verzoek aanvullende documenten en/of informatie aan te leveren. Wanneer uw onderzoeksdossier compleet is, ontvangt u via Research Manager een bevestiging met de datum waarop uw onderzoek besproken zal worden in de METc vergadering.